Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Quận Bình Thạnh: Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao Giấy khen đến các tập thể.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 13/9 Quận ủy quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và 3 năm thực hiện Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM. Đồng chí Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 quận chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm, Ban Chỉ đạo 35 của quận luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cho Ban Thường vụ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền nội dung của Nghị quyết sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận; thực hiện tốt việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; kịp thời thông tin thời sự, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; nắm bắt tình hình, xử lý tốt những vấn đề phát sinh về tư tưởng, định hướng dư luận xã hội…

Đồng chí Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao Giấy khen đến các tập thể. Đồng chí Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao Giấy khen đến các tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Triệu Lệ Khánh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban chỉ đạo 35 đạt được trong 5 năm qua, đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 35 quận tiếp tục phát huy cao vai trò, trách nhiệm, tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, nhất là liên quan đến các sự kiện diễn ra trên địa bàn quận và tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý các thông tin sai sự thật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác thông tin cần kết hợp cả “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, lâu dài, “chống” là cần thiết, cấp bách; đổi mới nội dung và hình thức thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số; viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Dịp này, UBND quận khen thưởng 8 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2018 - 2023 và Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy giai đoạn 2020 - 2023.

Anh Hoàng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo