Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Quận 8: Giám sát công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư

Đoàn giám sát làm việc tại Phường 14.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 24, 25/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 tổ chức giám sát công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư đối với Ban Chỉ huy Công an Phường 2, 4, 14, 16.

Đoàn giám sát do ông Mai Hồng Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 làm trưởng đoàn.

Hoạt động giám sát được tiến hành nhằm đánh giá thực chất kết quả triển khai công tác tổ chức thực hiện công tác “Quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”; qua đó, khắc phục hạn chế, phát huy những ưu điểm cách làm hay, có hiệu quả tại 16 phường.

Qua giám sát, đoàn đã lưu ý các đơn vị một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “5 + 1” từ công tác tiếp nhận, lập danh sách, hồ sơ quản lý, đến phân công các ban ngành, đoàn thể quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ; hướng dẫn việc chấp hành pháp luật đối với người lầm lỗi khi họ tham gia vào các hoạt động ở địa phương.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 Mai Hồng Phong, Trưởng đoàn Giám sát đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện một cách hiệu quả nhất để quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; thường xuyên thực hiện tiếp cận, giúp đỡ các đối tượng lầm lỗi góp phần giúp người hoàn lương, người lầm lỗi thực hiện tốt tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người công dân tốt trong xã hội.

Ngọc Phượng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo