Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Quận 6: Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận

Quận ủy Quận 6 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/11, Quận ủy Quận 6 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, TPHCM và Quận 6.

Đến dự có các đồng chí: Ma Xuân Việt, Bí thư Quận ủy; Ngô Thành Luông, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Lê Thị Thanh Thảo, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận.

Tại hội nghị, cán đại biểu tham dự đã được quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023; Kết luận số 774-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về xây dựng Đề án tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi và cán bộ nữ trong giai đoạn từ nay đến năm 2030; Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 1216-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM; Quy định số 125-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn 7097-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc chỉ đạo thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng và hình bản đồ Việt Nam; Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Quyết định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phòng chống tham nhũng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quy định số 1629-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Thành phố; giới thiệu những sai sót thường gặp về công tác kê khai tài sản, thu nhập…

Cũng tại hội nghị, Quận ủy Quận 6 tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Bí thư Quận ủy, Phó Bí thư Quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy. Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ chủ chốt của Quận. Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện bảo đảm thực chất và góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cán bộ.

Đinh Toản


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo