Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Quận 4: Triển khai, phổ biến các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 10/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4 tổ chức Hội nghị triển khai các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Quận 4.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Chí Vĩ, Trưởng Phòng Chính sách - Dân tộc, Ban Dân tộc TPHCM đã báo cáo các nội dung: quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc trong tình hình mới; công tác dân tộc trên địa bàn TPHCM trong giai đoạn hiện nay; công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Thành phố giai đoạn hiện nay; chính sách dân tộc đặc thù trên địa bàn Thành phố.

Thông qua hội nghị giúp cho cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận hiểu rõ hơn về chức trách nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đồng thời, phát huy vai trò người có uy tín trong việc tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời tiếp cận với các chính sách và thực hiện tốt công tác dân tộc.

Bên cạnh việc được phổ biến, triển khai các chính sách, đồng bào dân tộc cũng đã được tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí tại hội nghị.

Nguyên Tam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo