Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Quận 3: Đẩy mạnh việc triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các trụ sở cơ quan, đơn vị

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Thành Nam trao giấy khen “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị 3 năm liền”

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 24/3, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 3 tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Tham dự Hội nghị các đồng chí: Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 3; Vũ Thị Mỹ Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” Quận 3; Huỳnh Gia Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam quận;...

Năm 2022, phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn Quận 3 đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, chất lượng phong trào ngày càng đựợc nâng cao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên các mặt đời sống, văn hóa – xã hội. Kết quả, toàn quận có 33.602/35.398 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 94,93%; 63/63 khu phố đạt chuẩn Khu phố văn hóa, tỷ lệ 100%; 12/12 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, tỷ lệ 100%; 84/84 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 100%; 261/262 Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” Quận 3 đề ra 10 chương trình công tác, bao gồm một số nội dung trong tâm, như: tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND Quận 3 về triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; tiếp tục triển khai xây dựng khu dân cư sạch - đẹp, tuyến đường văn minh - đô thị, xây dựng Quận 3 xanh, sạch thân thiện môi trường giai đoạn 2020 - 2025 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 19 của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn quận....

Phó Chủ tịch UBND quận Vũ Thị Mỹ Ngọc trao giấy khen “Khu phố đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục” Phó Chủ tịch UBND quận Vũ Thị Mỹ Ngọc trao giấy khen “Khu phố đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục”

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Quận 3 Vũ Thị Mỹ Ngọc đánh giá cao hiệu quả thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”  của quận trong năm qua; đồng thời đề nghị trong năm 2023 Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” quận và 12 phường đẩy mạnh việc triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các trụ sở cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện phong trào; tích cực đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh và các văn bản liên quan đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân; phấn đấu hoàn thành 10 chương trình nhiệm vụ trọng tâm phong trào “TDĐKXDĐSVH”  năm 2023 theo kế hoạch đề ra.

Dịp này, UBND Quận 3 khen thưởng 11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị 3 năm liền, giai đoạn 2020 – 2022 và 13 khu phố đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục giai đoạn 2018 – 2022...

Công Danh 


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo