Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Quận 1: Tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trong việc giáo dục quốc phòng và an ninh

Đồng chí Lê Đức Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuyhcm.vn) - Ngày 15/3, Hội Đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Lê Đức Thanh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1; Đại tá Lê Hoàng Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Công an Quận 1; Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh quận...

Năm 2022, Hội Đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, phường tổ chức 6 lớp phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho 759 lượt người, 22 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 2.108 cán bộ, giáo viên mầm non, thanh niên trong nguồn nghĩa vụ quân sự, cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp; 6 lớp cập nhật phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho 745 cán bộ, đảng viên; cử 28 cán bộ thuộc đối tượng 3 tham dự cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh do thành phố tổ chức vượt 33% chỉ tiêu; 5 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 700 cán bộ đối tượng 4; phối hợp dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho 11.531 lượt học sinh THPT, 6.541 học sinh trường Trung cấp, 19.235 sinh viên các trường đại học...

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận và 10 phường, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, bộ ngành Trung ương về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh đến cơ sở; củng cố kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp quận, phường; rà soát đối tượng cần được bồi dưỡng quốc phòng và an ninh; triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc phòng và an ninh, nâng cao chất lượng hiệu quả, phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức; củng cố, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn hiện nay.

Khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích trong công tác Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2022 Khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích trong công tác Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2022

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND Lê Đức Thanh đề nghị, trong năm 2023 Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, phường tiếp tục tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước về quốc phòng và an ninh; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong công tác tham mưu giáo dục quốc phòng và an ninh; đặt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là một trong những nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm, là trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao trách nhiệm, vai trò thành viên hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, nâng cao, phát huy vai trò tham mưu trong việc triển khai thực hiện; kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến, kinh nghiệm, cách làm hay; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng, động viên tập thể, cá nhân đạt thành tích…

Dịp này, UBND Quận 1 trao khen thưởng cho 20 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong công tác Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2022.

Kim Loan


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo