Thứ Năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020

Quá nhiều quỹ tại địa phương làm phát sinh nhiều chi phí quản lý và tổ chức biên chế

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Quang cho biết Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích có số dư lên tới 6.000 tỷ đồng

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 5/8, tại phiên họp thứ 2 của Đoàn Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2018”, nhiều ý kiến cho rằng, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các quỹ tài chính ngoài ngân sách còn nhiều bất cập, như trùng với nhiệm vụ chi của ngân sách hoặc các quỹ trùng nhau về đối tượng; chi phí quản lý chưa phù hợp so với hoạt động của quỹ, có quá nhiều quỹ tại địa phương làm phát sinh nhiều chi phí quản lý và tổ chức biên chế…

Phiên họp do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2013 – 2018, nước ta có 28 quỹ do Trung ương quản lý và hơn 40 quỹ do địa phương quản lý. Đối với các quỹ do Trung ương quản lý, kế hoạch năm 2019 tổng số thu của các quỹ là 502,2 nghìn tỷ đồng, trong đó dự kiến ngân sách nhà nước cấp và hỗ trợ là 100,8 nghìn tỷ đồng. Kết dư các quỹ cuối năm 2019 khoảng 907,2 nghìn tỷ đồng.

Đối với các quỹ tài chính nhà nước do địa phương quản lý, tổng hợp số liệu của 41 địa phương cho thấy, tổng số dư năm 2013 là 8.074 tỷ đồng, nhưng đến năm 2017 đã là 17.198 tỷ đồng và năm 2018 lên đến 18.268 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là của 5 quỹ có quy mô lớn là Quỹ phát triển đất, Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Các quỹ này được thành lập với mục đích tập trung nguồn lực để đáp ứng một số nhiệm vụ, chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội, cũng như yêu cầu phát triển đất nước trong hoàn cảnh không thể đáp ứng được bằng quy trình ngân sách hàng năm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nguồn thu của một số quỹ còn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước hoặc có nguồn thu trùng với nguồn thu của ngân sách nhà nước, trong khi các nguồn thu khác không đáng kể, trái với quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Tỷ lệ thu chưa hợp lý ở một số quỹ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Quang cho biết, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích được thành lập đồng hành với Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Đến năm 2018, quỹ này đã có số dư lên tới hơn 6.000 tỷ đồng, trong khi việc thực hiện các nhiệm vụ đạt rất thấp như chưa triển khai được các dự án thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng (giải ngân đạt 0%); sản lượng thực hiện và kinh phí cho hỗ trợ dịch vụ giải ngân chỉ đạt 2,9%; số lượng đầu thu đã lắp đặt cơ bản đáp ứng được tiến độ tắt sóng truyền hình tại các tỉnh song tốc độ giải ngân rất chậm, chỉ đạt 19,7%...

Từ dẫn chứng trên, ông Nguyễn Hữu Quang cho rằng, Chính phủ phải kiên quyết thực hiện cơ cấu lại, dừng hoạt động hoặc giải thể đối với các quỹ hoạt động không hiệu quả, không đúng mục tiêu đề ra hoặc không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Còn theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành, nên hoàn thiện hệ thống pháp luật, sớm ban hành Luật về quản lý, sử dụng các quỹ ngoài ngân sách. Trước mắt, Chính phủ cần xem xét, gấp rút sửa đổi một số văn bản, quy định có liên quan.

Các đại biểu đề nghị Chính phủ cần tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao năng lực cán bộ, đảm bảo quản lý, sử dụng nguồn lực của quỹ có hiệu quả, công khai, minh bạch.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo