Thứ Hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

(Thanhuytphcm.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 1443/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp luật về quy hoạch liên quan đến việc thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025.

Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Thành viên Hội đồng có 23 cá nhân, bao gồm: Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công an, Giao thông vận tải, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính; đại diện Bộ Quốc phòng,  Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan ngang bộ có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học; các Ủy viên phản biện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 7/5/2013 của Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định. Cơ quan thường trực của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP.

Hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo