Thứ Tư, ngày 29 tháng 11 năm 2023

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện công tác vận động quần chúng

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Minh Dũng chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 25/8, đồng chí Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị giao ban chuyên đề lần 3 giữa Thường trực Huyện ủy với các chi, đảng bộ cơ sở năm 2023 về thực hiện Hướng dẫn số 302-HD/HU ngày 13/2/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tiếp tục thực hiện Quy định số 1043-QĐ/TU ngày 21/9/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở”.

Tham dự có các đồng chí: Lê Thị Hồng Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Huỳnh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trần Thị Thùy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Tính đến thời điểm tháng 6/2023, toàn Đảng bộ huyện Cần Giờ có 30 tổ chức cơ sở đảng (15 đảng bộ cơ sở và 15 chi bộ cơ sở) gồm các loại hình: 6 xã, 1 thị trấn; 8 đơn vị sự nghiệp, 12 cơ quan, 2 đơn vị lực lượng vũ trang và 1 doanh nghiệp với 145 chi bộ trực thuộc và 2.757 đảng viên, (trừ 144 đảng viên miễn sinh hoạt) được chi bộ phân công trực tiếp vận động quần chúng Nhân dân. 

Về kết quả việc định hướng gợi ý cho đảng viên tự nhận nhiệm vụ thực hiện công tác vận động quần chúng,  có 532/2.757 đảng viên tự nhận nhiệm vụ đạt tỉ lệ 19,2%. Đảng viên tự nhận nhiệm vụ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ tự nhận, hàng năm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng đã có tác động tích cực đến công tác dân vận của Đảng như: hệ thống dân vận các cấp ủy thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoàn thành chức năng, nhiệm vụ đối với cấp ủy; công tác dân vận của chính quyền và các cơ quan nhà nước có những chuyển biến tích cực, cán bộ, công chức ngày càng gắn bó và nêu cao trách nhiệm với Nhân dân. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò trong công tác dân vận; có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục dần bệnh thành tích, hành chính hóa. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát động ngày càng phong phú, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quang cảnh hội nghị Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các chi, đảng bộ cơ sở đã tham gia thảo luận, bàn các giải pháp để nâng cao hiệu quả phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận dộng quần chúng; chia sẻ kinh nghiệm quản lý, theo dõi, đánh giá kết quả đảng viên thực hiện nhiệm vụ công tác vận động quần chúng; kinh nghiệm trong việc tiếp cận, xây dựng mối quan hệ đối với những người tiêu biểu trong các tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức.

Đồng chí Lê Minh Dũng ghi nhận việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 302-HD/HU, các cấp ủy đảng và đảng viên đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm, xác định việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng là công tác thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng nhằm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên giữ tốt mối quan hệ với quần chúng; tự giác, gương mẫu tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương và phát hiện quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng

Qua đây, đồng chí Lê Minh Dũng đề nghị đảng viên phải nêu gương đi đầu, làm nòng cốt trong các phong trào, tự giác nhận nhiệm vụ vận động quần chúng. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tiễn của địa phương, cấp ủy đơn vị định hướng nội dung vận động nhân dân đưa vào nghị quyết lãnh đạo việc phân công đảng viên; kịp thời khen thưởng, nhân rộng những điển hình, mô hình hay, đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên gắn với vận động nhân dân vào tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.

Thanh Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo