Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì phiên họp kinh tế - xã hội

(Thanhuytphcm.vn) – Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ban hành Quyết định phân công công tác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và các Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND TPHCM và phân công Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND TPHCM tham dự các hoạt động của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND TPHCM, Ban cán sự Đảng UBND TPHCM, UBND TPHCM, các cơ quan, đơn vị thuộc TPHCM. Tổ chức triển khai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc của UBND TPHCM, chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý, năm của UBND TPHCM. Chỉ đạo Văn phòng UBND TPHCM trong quan hệ công tác với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước của TPHCM; Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; Quản lý tài chính, ngân sách; Cải cách hành chính; Thi đua, khen thưởng; Quốc phòng, an ninh, nội chính; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; An toàn giao thông; Dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở; Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; Theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phụ trách một số Chương trình, Đề án trong 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phụ trách các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Hội đồng, Tổ Công tác, Chương trình, Đề án, Công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Hành chính tư pháp; Công tác dân tộc, tôn giáo; Phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; Công tác phòng, chống tham nhũng; Theo dõi chung, trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp; Theo dõi chung công tác kiểm tra, giám sát (các lĩnh vực cụ thể do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách); Theo dõi, phụ trách Đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2030. Quan hệ phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM, Tòa án Nhân dân TPHCM, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM liên quan đến lĩnh vực được phân công…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan giúp Chủ tịch chỉ đạo công tác đối ngoại; hội nhập kinh tế quốc tế; công tác cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; Dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua, khen thưởng; quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các tỉnh, TP, vùng.

Theo dõi chung Kế hoạch triển khai: Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (các nội dung triển khai cụ thể Kế hoạch do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UND TPHCM phụ trách lĩnh vực chỉ đạo); theo dõi chung các quy định pháp luật về chính quyền đô thị, cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền, ủy quyền;…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Quy hoạch, kiến trúc; quản lý, phát triển đô thị; Xây dựng; Quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; Giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; Quản lý nhà theo Luật Nhà ở và Luật Đất đai; Xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM gắn với xây dựng TP Thủ Đức; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực: giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư, kế hoạch đầu tư công; quản lý tài chính, quản lý ngân sách; theo dõi các nội dung tổng hợp chung trình Hội đồng nhân dân TP, báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy giúp Chủ tịch chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn TP. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Y tế; Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề; Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM; Văn hóa, thể dục, thể thao; Lao động - Thương binh và xã hội; Công tác giảm nghèo; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Xuất bản, báo chí; Xây dựng đô thị thông minh; Chương trình kích cầu đầu tư theo lĩnh vực phụ trách;

Nhiệm vụ chung của các Ủy viên UBND TPHCM: chịu trách nhiệm cá nhân về phần công việc được phân công trước HĐND TPHCM, UBND TPHCM; cùng các Ủy viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND TPHCM trước HĐND TPHCM và trước cấp trên.

M. Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo