Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Những định hướng sát thực tiễn về công tác xây dựng Đảng

Chi bộ khu phố 2 Phường 11 Quận 8 kết nạp đảng viên mới. (Ảnh: Minh Châu)

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 17/8/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch 07-KH/TW về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ cụ thể đối với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao cùng các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương nhằm “tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

Bám sát Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Kế hoạch nêu một số nhiệm vụ trọng tâm là “tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tấm gương đảng viên tiêu biểu; đồng thời, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên không chấp hành quy định của Đảng, nhất là quy định về những điều đảng viên không được làm. Nâng cao chất lượng phân loại, đánh giá đảng viên một cách thực chất, trên cơ sở đó thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đảng viên, sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên”, đồng thời “tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu”.

Đặc biệt, Kế hoạch yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương “chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; thành lập đảng bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; phát triển tổ chức cơ sở đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, địa bàn có đông đồng bào tôn giáo, khu đô thị mới; doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa; khu vực ngoài nhà nước, nhất là trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; kịp thời phát hiện, tổ chức sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình tổ chức cơ sở đảng phát huy hiệu quả tích cực, nhất là những vấn đề thực tiễn đặt ra; hoàn thành việc tổ chức chi bộ quân sự ở cấp xã”. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trong năm 2023.

Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt" (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt); tổng kết mô hình tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế trang trại... Tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở những nơi có điều kiện; bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo các giải pháp phù hợp, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao tỷ lệ bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên và tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên”. Yêu cầu này thực hiện từ năm 2022, hằng năm có đánh giá.

Bên cạnh đó, “tăng cường chỉ đạo công tác phát triển đảng, quản lý đảng viên, có giải pháp phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên là sinh viên tốt nghiệp, bộ đội xuất ngũ, đảng viên đi làm ăn xa nơi đăng ký thường trú tham gia sinh hoạt đảng. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng tùy tiện, buông lỏng quản lý đảng viên, việc sinh hoạt đảng đối với đảng viên nghỉ chế độ hưu trí, việc nộp hồ sơ đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng, việc miễn sinh hoạt đảng”.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc “chỉ đạo kiểm tra, thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá chất lượng, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”…

Có thể nói, các định hướng của Kế hoạch 07 đã bám khá sát thực tiễn về công tác xây dựng Đảng hiện nay ở nhiều địa phương, trong đó có TPHCM. Nhiều vấn đề đặt ra trong phần nhiệm vụ đều ứng rất cụ thể với điều kiện của thành phố. Chẳng hạn, vấn đề xây dựng cơ sở đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập… hiện nay rất cần được quan tâm chỉ đạo sát sao, cụ thể. Trong đó, có những dấu hiệu cho thấy sự lỏng lẻo, có tính hình thức, chưa bảo đảm nguyên tắc… trong việc tổ chức và sinh hoạt của các tổ chức chính trị ở các loại hình doanh nghiệp nêu trên, dẫn đến không phát huy được vai trò lãnh đạo, dẫn dắt, hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Chi bộ khu phố 2 phường Bình Thọ (TP Thủ Đức) tổ chức về nguồn kết hợp kết nạp đảng viên mới. (Ảnh: Minh Thiện) Chi bộ khu phố 2 phường Bình Thọ (TP Thủ Đức) tổ chức về nguồn kết hợp kết nạp đảng viên mới. (Ảnh: Minh Thiện)

Hay vấn đề tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên hiện ở TPHCM cũng rất khó khăn. Ở từng địa bàn có tỷ lệ khác nhau (thậm chí có một số phường chỉ dưới 20%) và gần như rất hiếm nơi nào đạt, dù cấp ủy nơi đó cũng rất quan tâm, tạo điều kiện, do phần nhiều những người tham gia công tác này đều lớn tuổi, trình độ văn hóa có giới hạn… Việc phấn đấu để nâng cao tỷ lệ này phải là một nỗ lực thực sự chứ không phải chỉ bằng quyết tâm thôi. Trong đó, phải giải quyết từ việc chọn đảng viên làm tổ trưởng tổ dân phố chứ hầu như không thể kết nạp cho tổ trưởng chưa đảng.

Đặc biệt, vấn đề đảng viên bỏ sinh hoạt thời gian qua diễn ra không còn cá biệt, gần như quận huyện nào cũng có. Nhóm đảng viên diện này thường là bộ đội xuất ngũ, những người phải đi làm ăn xa, sinh viên được kết nạp trong trường học nhưng sau khi ra trường chậm tìm được việc làm hoặc làm việc ở nơi không có tổ chức đảng, cán bộ nghỉ hưu nhưng không chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú… Giải quyết tình trạng này thực sự phải có sự đồng bộ giữa công tác giáo dục, thuyết phục với các quy định thực sự chặt chẽ hơn, đồng thời có cách tổ chức sinh hoạt đảng mới cho phù hợp với tình hình mới…

Do đó để việc triển khai thực hiện Kế hoạch 07 ở Đảng bộ TPHCM đạt kết quả tích cực, các cơ quan có liên quan (nhất là ban tổ chức và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp) cần rà soát cụ thể hơn nữa tình hình tổ chức và xây dựng Đảng ở cơ sở, đặc biệt là ở các loại hình đặc thù (doanh nghiệp ngoài nhà nước, tổ chức đảng ở khu dân cư…), thu thập số liệu, ghi nhận ý kiến phản ánh của cán bộ, đảng viên ở cơ sở… Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp bám sát thực tiễn, giải pháp từng vấn đề khó khăn chứ không nhất thiết xử lý được tất cả những tồn tại, hạn chế đang có.

Đồng thời, cần phát huy vai trò của cấp ủy, của đảng viên ở cơ sở trong việc củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chính tổ chức của mình. Cần tạo cơ chế phản ánh nhanh, kịp thời các vấn đề phát sinh tại tổ chức đảng gắn với việc tháo gỡ sớm các vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố và quận huyện trên tinh thần đề cao sự chủ động, tích cực của cấp ủy cơ sở. Ngoài ra, cần kịp thời ghi nhận, biểu dương các tổ chức đảng có giải pháp khắc phục các hạn chế, có mô hình xây dựng Đảng hiệu quả… để khích lệ sự sáng tạo, mạnh dạn đổi mới của cấp ủy các cấp trên cơ sở bám sát Điều lệ Đảng và các quy định.

Những định hướng của Kế hoạch 07 tuy sát thực tiễn nhưng vẫn cần được nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện đặc thù của từng loại hình tổ chức đảng trên địa bàn thành phố. Vì vậy, quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch 07 cần ghi nhận các phản hồi của cơ sở để trên từ đó điều chỉnh hợp lý các vấn đề mới phát sinh trong khuôn khổ của các quy định chung.

Trúc Giang


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo