Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023

Nhận thức đầy đủ và sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng

(Thanhuytphcm.vn)  - Sáng 25/5, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2022. 

Tham dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng 70 đồng chí là cán bộ chủ chốt, cấp ủy các chi  bộ, Đảng bộ cơ sở thuộc Khối.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai đã trình bày những điểm cốt lõi, điểm mới trong các văn bản: Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Hướng dẫn 02-HD/TW ngày 9/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện một số nội dung Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn  số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021của Ủy ban kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Thông qua hội nghị, các đảng ủy, chi bộ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Khối nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; chú ý trao đổi những biện pháp tăng cường giám sát, nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nơi có vấn đề phức tạp nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và người lao động phản ánh.

Đồng thời, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đây là những giải pháp quan trọng để chấn chỉnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Khối cơ sở Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.

Dịp này, Đảng ủy Khối triển khai tập huấn các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên; đồng thời, hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 -2025.

Diệu Bình


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo