Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024

Nhân rộng điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua

Các đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 11/4, Cụm thi đua 6 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Lực lượng Thanh niên Xung phong TP, Hội Cựu chiến binh TP, Công an TP, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đảng ủy Khối Dân - Chính  - Đảng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Thành Đoàn, Hội Nông dân, Khu Chế xuất – Khu Công nghiệp, Liên đoàn lao động, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan và Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội TP đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua 6 đã thông qua Quy chế hoạt động Cụm thi đua, kế hoạch hoạt động Cụm năm 2023 và thực hiện ký kết giao ước thi đua trong năm 2023.

Theo nội dung ký kết, các đơn vị trong Cụm thi đua 6 phấn đấu 100% đơn vị trong cụm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2023; 100% đơn vị thuộc Cụm thi đua 6 đạt danh hiệu “Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên và các danh hiệu khác theo đăng ký; 100% cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Tổ chức, tham gia đầy đủ, đúng thành phần các buổi họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tuyên giáo các đơn vị trong Cụm thi đua 6; công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.

Hoàng Vân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo