Thứ Năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Ngoại giao "cây tre Việt Nam"

(Thanhuytphcm.vn) - Trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam” là niềm vinh dự, tự hào to lớn và là nhiệm vụ, yêu cầu mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn, quyết tâm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng.


Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo