Thứ Tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021

Ngày 15/12/2020: TPHCM nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng sáng tạo TP lần thứ 2 năm 2020

TPHCM phát động Giải thưởng sáng tạo TP lần thứ 1 năm 2019. (Nguồn: Thanhuytphcm.vn)
(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Giải thưởng sáng tạo TP lần thứ 2 năm 2021. Thời gian nhận hồ sơ tham gia từ ngày 15/12/2020 đến ngày 28/2/2021. Thời gian tổ chức trao giải thưởng dự kiến ngày 19/5/2021.

Theo đó, Giải thưởng sáng tạo TP lần thứ 2 nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP. Tuyên truyền sâu rộng, thúc đẩy tiềm năng và khẳng định năng lực sáng táo của các tổ chức, cá nhân; phát huy truyền thống sáng tạo của người dân TP góp phần xây dựng và phát triển TP trong tình hình mới. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân TP tham gia hưởng ứng các hoạt động sáng tạo nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và hội nhập quốc tế, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Về đối tượng đăng ký tham gia giải thưởng gồm: Tác giả (nhóm tác giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm phù hợp với một trong các nhóm lĩnh vực xét tặng giải thưởng theo quy định tại Điều 5 Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TP đã được áp dụng, triển khai trên địa bàn TP, mang lại hiệu quả.

Về cơ cấu giải thưởng được xét trao tặng cho các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm theo 7 nhóm lĩnh vực như sau: Lĩnh vực phát triển kinh tế xét tặng cho các công trình nghiên cứu, giải pháp của tác giả (nhóm tác giả), góp phần tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế TP.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh xét tặng cho các công trình nghiên cứu hoặc giải pháp của tác giả (nhóm tác giả), góp phần đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn TP.

Lĩnh vực quản lý nhà nước xét tặng cho các công trình nghiên cứu, giải pháp của tác giả (nhóm tác giả) đã góp phần tăng cường hiệu quả của công tác cải cách hành chính; các công trình nghiên cứu, giải pháp của tác giả (nhóm tác giả) nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhằm xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình và nâng cao sự phục vụ của cơ quan nhà nước đối với yêu cầu của người dân, tổ chức.

Lĩnh vực truyền thông xét tặng cho các ứng dụng Thông tin và Truyền thông của tác giả (nhóm tác giả) thực hiện tốt công tác truyền thông giữa chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của TP.

Lĩnh vực văn học nghệ thuật xét tặng cho các tác phẩm, sáng tác, công trình của tác giả (nhóm tác giả) có tác động tích cực đến việc khơi dậy truyền thống và tinh thần sáng tạo, có giá trị cao về văn học và nghệ thuật góp phần xây dựng và phát triển TP.

Lĩnh vực khoa học kỹ thuật xét tặng cho các công nghiên cứu, các đề tài của tác giả (nhóm tác giả) đã được ứng dụng trong thực tiễn và đem lại hiệu quả, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP thông minh, hiện đại.

Lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo xét tặng cho các công trình, giải pháp, mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tác giả (nhóm tác giả) có hiệu quả cao.

Số lượng giải thưởng sáng tạo tối đa là 70 giải. Mức tiền thưởng, giải nhất là 200 triệu đồng; giải nhì 150 triệu đồng; giải ba 80 triệu đồng. Các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng được UBND TP tặng Bằng khen và biểu trưng giải thưởng.

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo