Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Nâng chất các mô hình, cách làm hay, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải khảo sát mô hình không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại UBND Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ

(Thanhuytphcm.vn) - “Cả hệ thống chính trị tiếp tục tăng cường các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP, nhất là các chương trình đột phá, trọng điểm phát triển TP và 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu” – Đó là nội dung được đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ 31 của Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng 13/6.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

Báo cáo về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, thời gian qua các cấp ủy chú trọng công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; thành lập, triển khai các kế hoạch hoạt động, quy chế làm việc của các Tiểu ban và Tổ giúp việc các Tiểu ban Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII và các cấp; tích cực chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII.

Đối với công tác nhân sự, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, Thành ủy đã thực hiện công tác cán bộ đối với 70 đồng chí diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP, kiện toàn Ban Thường vụ Thành ủy; kiện toàn và bảo đảm hoạt động các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ công tác… do Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP quyết định thành lập; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, trong 6 tháng đầu năm, TP triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024 “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15” gắn với triển khai, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Các lĩnh vực kinh tế TP có mức tăng trưởng, chuyển biến tích cực; công tác bảo đảm an sinh xã hội, công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. TP tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trọng đại, các sự kiện nổi bật được Nhân dân hưởng ứng, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; kịp thời tổ chức động viên, thăm hỏi và tri ân; qua đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, TP đã tổ chức thành công Lễ hội sông nước TPHCM lần 2 với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa thu hút hơn 4,5 triệu lượt khách trong và ngoài nước, doanh thu du lịch và dịch vụ đạt hơn 4.000 tỷ đồng; góp phần quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, du lịch đặc trưng của TPHCM, tăng cường hoạt động liên kết các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP 6 tháng đầu năm.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, cả hệ thống chính trị đã tiếp tục tăng cường các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP, nhất là các chương trình đột phá, trọng điểm phát triển TP và 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu…

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị.

Đưa 3 vụ việc ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo

Đối với thực hiện Quy định 1374, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, TP thực hiện Quy định 1374 ngày càng nền nếp và hiệu quả; việc giải quyết các tồn đọng, vướng mắc, khó khăn các dự án, vụ việc trên địa bàn TP được các cấp, các sở, ngành và địa phương tập trung giải quyết. Đến nay, Ban Chỉ đạo 902 đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy đưa 3 vụ việc ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo. TP đã chủ động, triển khai nhanh nhất các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra sau khi có kết luận của Đoàn kiểm tra 857.

Bên cạnh đó, công tác giám sát của HĐND TP được thực hiện hiệu quả, như: đã tổ chức 74 cuộc khảo sát và 12 cuộc giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp; thực hiện quy trình đề nghị bãi bỏ 20 nghị quyết hết hiệu lực thi hành; rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế đối với 27 nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đối với 36 nghị quyết còn hiệu lực.

Đồng thời, công tác vận động quần chúng nhân dân được thực hiện hiệu quả. Các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều mô hình, cách làm hay, giới thiệu rộng rãi đến với cộng đồng người dân ngày càng tích cực, cụ thể: Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch 346-KH/TU về tổ chức khảo sát thiết chế văn hóa cơ sở tại 12 xã, phường, thị trấn gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Tính đến nay, toàn TP đã có 2.908 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh; trong đó các tổ chức tôn giáo, cộng đồng các dân tộc tiếp tục hưởng ứng, triển khai xây dựng không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu về Bác.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn TP; đã phát động thực hiện nâng cấp, mở rộng hơn 500 tuyến đường, hẻm theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch, xanh và thân thiện môi trường”; 100% phường, xã, thị trấn đã tổ chức 7.433 cuộc đối thoại, vận động 100% hộ dân với hơn 2 triệu bản ký cam kết; đã vận động hơn 280.000 các cơ quan, doanh nghiệp địa phương thực hiện cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra đường. Hiện nay, trên địa bàn TP không có điểm đen về môi trường theo Chỉ thị số 19.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đề ra giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; chú trọng việc nâng chất các mô hình, cách làm hay, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là các chương trình, công trình đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với người có công, gắn chặt với nâng cao, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030; nhất là thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Bên cạnh đó, quan tâm giải pháp để thực hiện hiệu quả kết luận số 14 của Bộ Chính trị, Nghị định 73 của Chính phủ phù hợp thực tiễn tại TP.

Đối với sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2024 – 2030 và tình hình triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, khu phố, ấp trên địa bàn TP, đồng chí Nguyễn Hồ Hải mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn sau khi sắp xếp và những vấn đề cần quan tâm tháo gỡ.

Long Hồ - Nguyễn Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo