Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - “Cần đổi mới và cải tiến phương pháp giảng dạy lý luận chính trị để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố”. Đây là vấn đề được các đại biểu thảo luận đưa ra tại hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của các trung tâm chính trị và Học viện Cán bộ TP” do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp cùng Học viện Cán bộ TP tổ chức vào sáng 22/11.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ TP; Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; PGS.TS Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP.

Phải thực sự giảng dạy với tư cách nhà khoa học

Theo Giám đốc Học viện Cán bộ TP Nguyễn Tấn Phát, hội thảo đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của các trung tâm chính trị và trường chính trị đối với sự phát triển của các tỉnh, thành phố, đặc biệt trong giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các địa phương.

Hội thảo cũng khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy và các sở, ban, ngành, quận, huyện, Thành phố Thủ Đức; các đảng ủy cấp trên cơ sở là nhân tố quan trọng để Học viện Cán bộ và các trung tâm chính trị đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị. Qua đó, năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên được nâng lên; mạnh dạn đổi mới và cải tiến phương pháp giảng dạy lý luận chính trị để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố.

Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP Bùi Thị Ngọc Trang cho rằng, để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị bên cạnh chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ giảng viên, đổi mới nhận thức về hoạt động khoa học đối với giảng viên. Muốn nâng cao chất lượng giảng dạy nhất là giảng dạy theo phương pháp mới thì giảng viên phải thực sự giảng dạy với tư cách nhà khoa học. Giảng dạy bằng chính những kết quả nghiên cứu của mình. Từ đó, khắc phục tình trạng nghiên cứu chiếu lệ, hình thức, đối phó hoặc không tham gia nghiên cứu do sức ép giảng dạy hàng ngày. Bên cạnh đó, cần có nghiên cứu để có hình thức đánh giá xác thực về hiệu quả tiếp thu kiến thức trong học tập lý luận chính trị; tổ chức, cơ quan cử người đi học cần có cơ chế kiểm tra giám sát việc chấp hành chế độ học tập, hiệu quả học tập thông qua hiệu quả công việc được giao, tạo điều kiện để toàn tâm toàn ý cho việc học.

Giám đốc Học viện Cán bộ TP Nguyễn Tấn Phát kết luận hội thảo Giám đốc Học viện Cán bộ TP Nguyễn Tấn Phát kết luận hội thảo

Tham luận tại hội thảo, đại diện Phòng Lý luận chính trị - lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Nông Thị Hoài Hương nhận định, để việc học tập lý luận chính trị đạt hiệu quả cao thì cần nhìn nhận đúng vị trí, vai trò của người giảng viên lý luận - người dẫn dắt, định hướng trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Do đó, quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm nhiệm tại các trung tâm chính trị trên địa bàn Thành phố là một nhiệm vụ quan trọng vừa có tính chất thường xuyên, liên tục, vừa có tính cấp thiết.

Hiện nay, mỗi trung tâm chính trị trên địa bàn Thành phố được bố trí 5 cán bộ, trong đó đội ngũ giảng viên có từ 1 đến 3 giảng viên chuyên trách. Do đó, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ, ngoài đội ngũ giảng viên chuyên trách của các Trung tâm, công tác giảng dạy tại nhiều Trung tâm hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào việc phát huy đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm tại địa phương. Do vậy, các cấp ủy cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác kiện toàn toàn nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm theo đúng quy định của Trung ương, theo hướng lựa chọn những giảng viên phù hợp với các chuyên đề bồi dưỡng, chú trọng những đồng chí có chuyên môn giày có kinh nghiệm công tác, có khả năng thuyết trình tốt; không nhất thiết giảng viên phải là trưởng ban, ngành, đoàn thể. Chủ động xây dựng kế hoạch, thiết kế chương trình học tập, nội dung các chuyên đề, bài giảng cần cập nhật tình hình thực tiễn tại địa phương sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy, vận dụng có hiệu quả nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên bằng cách cải tiến, nâng cấp, bổ sung hình ảnh, video, số liệu,... tạo trực quan sinh động, thu hút sự tập trung của học viên; đổi mới hình thức kiểm tra cuối khóa...

Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP Bùi Thị Ngọc Trang phát biểu tham luận tại hội thảo Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP Bùi Thị Ngọc Trang phát biểu tham luận tại hội thảo

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu

Nêu một số hạn chế trong công tác giảng dạy, học tập lý luận chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 3 Vũ Tố Quyên nêu giải pháp cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cơ sở đảng, đặc biệt là người đứng đầu về vai trò của việc học tập lý luận chính trị. Phát huy tính nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo, phải coi việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ đối với mọi cán bộ, đảng viên và phải được quy định thành chế độ để mọi người tự giác thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, thường xuyên quán triệt để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của việc học tập lý luận chính trị; cần chủ động, tự giác, tích cực trong học tập, nghiên cứu để đạt kết quả cao trong học tập và lĩnh vực đang công tác.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu vấn đề cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ các cơ sở Đảng về vai trò đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị cần tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, đảng viên tham gia học tập lý luận chính trị. Hoàn thiện các Quy chế hoạt động, quy chế đào tạo của Trung tâm Chính trị quận, huyện, thành phố Thủ Đức theo quy định của Trung ương. Đổi mới công tác quản lý lớp học, công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng chặt chẽ, nghiêm túc, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm; đề cao trách nhiệm chính trị và tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập lý luận chính trị.

Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Bình Chánh Võ Thị Hoàng Oanh phát biểu tại hội thảo Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Bình Chánh Võ Thị Hoàng Oanh phát biểu tại hội thảo

Các tham luận, phát biểu tại Hội thảo cũng phân tích thực trạng và chỉ ra những khó khăn nội tại và những thách thức đối với giảng viên các trung tâm chính trị và trường chính trị cấp tỉnh, trong đó có Học viện Cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy lý luận chính trị. Những vấn đề này cần được các cấp ủy, các trung tâm chính trị nhận diện, đánh giá một cách khách quan, toàn diện để có giải pháp khắc phục đáp ứng thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Tấn Phát nhấn mạnh, nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên Học viện Cán bộ và các trung tâm chính trị là nhân tố quyết định để thực hiện hiệu quả chức năng giảng dạy lý luận chính trị. Các đơn vị cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, nhất là phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên và đảm bảo các điều kiện để đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của các trung tâm chính trị và Học viện Cán bộ.

“Sau Hội thảo, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Học viện Cán bộ TPHCM sẽ tổng hợp, chắt lọc các giải pháp, cách làm hay để từng bước nâng cao hiệu quả trong thực hiện chức năng giảng dạy lý luận chính trị của các trung tâm chính trị quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Học viện Cán bộ trong thời gian tới” - đồng chí Nguyễn Tấn Phát cho biết.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo