Thứ Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023

Nâng cao chất lượng báo chí, xuất bản trong tình hình mới

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trao khen thưởng và tặng hoa chúc mừng nhóm tác giả đạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII

(Thanhuytphcm.vn) - “Hoạt động báo chí, xuất bản TP năm 2022 đã có nhiều khởi sắc và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TPHCM”. Đó là nhận định chung của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, tại hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản (BC-XB) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra vào sáng 17/3.

Báo chí, xuất bản đóng góp tích cực vào sự phát triển chung

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, sự đồng hành của các cơ quan BC-XB rất chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm, luôn mong muốn TP vượt qua những khó khăn trở ngại để tăng tốc phát triển nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thúc đẩy TP phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Các cơ quan báo chí đã thông tin, tuyên truyền đậm nét, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp tình hình thực tiễn của TP và nhu cầu của Nhân dân.

Báo chí có nhiều tác phẩm đề xuất, hiến kế những giải pháp phục hồi kinh tế và phát triển TP, đất nước mang tính khả thi với tinh thần trách nhiệm cao. Các đơn vị xuất bản đã mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi tác quyền trong nước và quốc tế; hỗ trợ xuất bản sách có giá trị giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng nhằm đưa những tác phẩm có giá trị đến với công chúng TP.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho rằng công tác chỉ đạo, định hướng báo chí của các cơ quan chức năng TP và công tác tuyên truyền của cơ quan báo chí TP cũng còn nhiều hạn chế, bất cập; chưa chủ động, chặt chẽ trong theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan BC-XB TP. Các bài viết về thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh còn ít; còn tồn đọng một số vấn đề chưa giải quyết trong việc hợp nhất 2 nhà xuất bản của TP...; nhất là còn lúng túng, chưa tìm ra giải pháp khả thi để thực hiện việc chuyển đổi số trong hệ thống BC-XB TP. Đề án sắp xếp các cơ quan BC-XB mới chỉ làm được một phần việc là điều chỉnh sắp xếp thay đổi cơ quan chủ quản, còn nhiều phần việc để nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan BC-XB, nhất là vấn đề chuyển đổi số; vấn đề đầu tư quản lý cơ sở vật chất, vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vấn đề cơ chế lãnh đạo quản lý gắn với tăng tính tự chủ cho các đơn vị BC-XB, vấn đề đổi mới cơ chế đặt hàng của TPHCM đối với các nội dung thông tin truyền thông…

Báo chí cần làm tốt chức năng tuyên tuyền, định hướng dư luận

Nhấn mạnh tầm quan trọng trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị, báo chí phải luôn là vũ khí sắc bên trên mặt trận tư tưởng, chính trị; thực hiện tốt nhiệm vụ đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; làm tốt chức năng định hướng dư luận, tăng cường xây dựng các tuyến tin, bài bảo vệ nền tảng đến tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội… Đồng thời, các cơ quan BC-XB cần đầu tư cho các nguồn lực về con người, ứng dụng công nghệ 4.0, nguồn lực tài chính, ngân sách. Trong đó, nguồn lực con người là quyết định, phải chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và cộng tác phát triển đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đa phương tiện trong thời đại báo chí mới.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để các hoạt động của lĩnh vực BC-XB TP thực hiện tốt nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, ban cán sự Đảng ủy UBND TP, Sở Thông tin và Truyền thông, và các cơ quan, đơn vị liên quan phải phát huy trách nhiệm của mình trong việc đồng hành, trợ sức cho các cơ quan BC-XB; tham mưu phương án tổ chức ký kết Chương trình phối hợp truyền thông giữa TPHCM với các cơ quan báo chí năm 2023 theo hướng vừa tạo điều kiện cho cơ quan báo chí nâng cao chất lượng thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật  về quản lý ngân sách Nhà nước.

“Trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự cạnh tranh gay gắt của các phương tiện truyền thông hiện đại đang đặt ra; trong đó, việc chuyển đổi số trong cơ quan BC-XB là yêu cầu bắt buộc, các cơ quan chức năng TP tích cực chủ động, cần nhanh chóng xây dựng và triển khai thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần Chương trình hành động số 22-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; tham mưu và tổ chức thực hiện các chính sách phù hợp để hỗ trợ hoạt động của các cơ quan BC-XB TP trong thực hiện giai đoạn 2 của Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025 và đề án hợp nhất nhà xuất bản của TP” – đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu đề nghị, cần nghiêm túc thực hiện rà soát, kiểm tra, củng cố, chấn chỉnh hoạt động của một số cơ quan BC-XB TP, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng hoạt động và đảm bảo đúng định hướng trong hoạt động thông tin, tuyên truyền, đồng thời có giải pháp để người làm báo TP thực hiện đúng Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, thực hiện tốt quy tắc sử dụng mạng xã hội..., nhất là Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và triển khai quy định sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu đề xuất để hoạt động BC-XB tốt hơn, hoàn thiện các chương trình, tham mưu cho các đề án như các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; …để có sự chuyển động, có sản phẩm báo chí tạo sự lan tỏa trong toàn TP.

Báo chí tập trung tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của TP đến với người dân

Trước đó, thông tin tại hội nghị, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn cho biết, những năm qua, Báo SGGP đã triển khai thực hiện đa dạng hình thức, nội dung để đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC), góp phần phát hiện, phê phán, lên án những tổ chức, cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo nên những áp lực đủ mạnh để các cơ quan, tổ chức chủ động, tích cực hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt là các bài viết đi sâu phân tích, bình luận, lý giải, đưa ra những giải pháp cụ thể để bạn đọc, các tầng lớp nhân dân thấy rõ hơn quyết tâm cao độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh PCTNTC, góp phần củng cố niềm tin của người dân. Trong năm 2023, Báo SGGP tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền PCTNTC bằng nhiều hình thức; bám sát các quy định, yêu cầu của Trung ương và sự chỉ đạo, định hướng của Thành ủy TPHCM.

Tổng Biên tập báo Pháp luật TPHCM Mai Ngọc Phước cho biết, báo đã kịp thời phản ánh thông tin, ghi nhận các kiến nghị, góp ý để chính sách pháp luật ngày càng hoàn thiện hơn. Thực hiện nhiều bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng. Trong đó, Báo Pháp Luật TPHCM đặc biệt quan tâm tuyên truyền những chủ trương, chính sách pháp luật; những cơ chế, chính sách, chủ trương, giải pháp xây dựng và phát triển TP; xây dựng và phát triển chính quyền đô thị tại TPHCM... Năm 2023, báo quyết liệt chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng công nghệ trong quy trình sản xuất và phân phối nội dung với các kế hoạch chi tiết, lộ trình cụ thể; tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh thông tin, tuyên truyền, góp ý, phản biện, xây dựng các chính sách pháp luật có tác động sâu rộng đến TP, đồng hành cùng chính quyền TP trong quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung đặc biệt vào việc tuyên truyền Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội…

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Nguyễn Tấn Phong phát biểu tham luận tại hội nghị Chủ tịch Hội Nhà báo TP Nguyễn Tấn Phong phát biểu tham luận tại hội nghị

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Nguyễn Tấn Phong đề xuất Thành uỷ, UBND TP, Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Sở Thông tin Truyền thông tiếp tục quan tâm đầu tư chiều sâu, đầu tư có trọng điểm cho các tác phẩm báo chí chất lượng cao để tham gia giải hàng năm, qua đó nâng cao toàn diện giải thưởng mang tầm vóc tiêu biểu của khu vực phía Nam và cả nước. Đồng thời, nâng chất Giải báo chí TPHCM theo hướng tăng giá trị giải thưởng cho các tác phẩm thuộc thể loại khó và tích hợp thêm hạng mục các tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng, các tác phẩm viết về gương điển hình người tốt việc tốt…

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo TP tổ chức khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Năm 2022, các cơ quan báo chí TPHCM đã đạt 5 Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo