Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Lan tỏa sâu rộng, thấm dần hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận tặng hoa chúc mừng các tập thể.

(Thanhuytphm.vn) – Chiều 17/5, Quận ủy Quận 8 tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 19/5/2022 - 19/5/2023. Đến dự có đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 8.

Đi đầu, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên

Theo Quận ủy Quận 8, trong 2 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy, cấp ủy các cơ sở đảng đã đưa các nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết năm của Quận ủy và cơ sở. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung vào những điểm mấu chốt, các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết trong thực tiễn.

Ban Thường vụ Quận ủy Quận 8 đã chỉ đạo xây dựng chương trình hành động đối với cấp ủy các cơ sở Đảng, mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên nhằm thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tác phong, lề lối làm việc; tọa đàm “tự soi, tự sửa” và tọa đàm về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm tự giác, gương mẫu trong mỗi lời nói, việc làm, nền nếp công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Nhiều cán bộ, đảng viên đã đi đầu, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, cũng như các cuộc vận động, phong trào do quận và cơ sở phát động.

Cùng với đó, ngay sau khi Ban Thường vụ Quận ủy phát động và triển khai việc đăng ký các nội dung, mô hình, công trình đột phá trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đến cấp ủy các cơ sở Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị thuộc quận, đã có 108 công trình, mô hình được đăng ký thi đua. Ngoài ra, còn có 50 mô hình, sáng kiến, công trình đã được các cơ quan, đơn vị thuộc quận đăng ký thực hiện nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Đối với việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động nghiên cứu, triển khai rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, nhân dân trên địa bàn quận. Thời gian qua, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chủ động đề ra những cách làm cụ thể.

Trong 2 năm qua, Quận 8 đã có 114 tập thể và 224 cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp quận; 4 tập thể và 6 cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp TP. Ngoài ra, còn có 543 tập thể và 1.223 cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại các cơ sở đảng.

Bí thư Quận ủy Quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận và Chủ tịch UBND Quận 8 Trần Thanh Tùng trao Giấy khen và tặng hoa cho các tập thể. Bí thư Quận ủy Quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận và Chủ tịch UBND Quận 8 Trần Thanh Tùng trao Giấy khen và tặng hoa cho các tập thể.

Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Võ Ngọc Quốc Thuận nhấn mạnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên; sau nữa là đến sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị và lan tỏa đến khắp các tầng lớp nhân dân, từng người dân đều có thể học và làm theo Bác”.

Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận cho biết thời gian qua, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/QU ngày 20 tháng 3 năm 2023 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 8. Đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đa dạng trên các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;...

“Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước nói chung, Quận 8 nói riêng trong các tầng lớp nhân dân” - đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ quận, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận biểu dương 160 gương tập thể, cá nhân điển hình trong buổi lễ. Đồng chí tin tưởng, các gương điển hình tiếp tục rèn luyện, phấn đấu giữ vững và phát huy phẩm chất, những thành quả tốt đẹp, mãi là tấm gương sáng cho cộng đồng noi theo; tiếp tục góp sức cùng địa phương, cơ quan, đơn vị lan tỏa sâu rộng, thấm dần hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

“Với ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị quận và sức lan tỏa của những nhân tố điển hình hôm nay, chúng ta có niềm tin vững chắc rằng Quận 8 chúng ta sẽ đạt nhiều thành quả tốt hơn nữa, sẽ có thêm nhiều mô hình, với những công trình sáng tạo, những việc làm hay trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới” – đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận bày tỏ.

Tại Hội nghị, Quận ủy Quận 8 đã khen thưởng cho 10 đơn vị đạt Giải thưởng trong Hội thi trang trí và trưng bày hiện vật, tài liệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; biểu dương 56 tập thể và 104 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 19/5/2022 - 19/5/2023.

Ng. Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo