Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Làm rõ chữ ký số, chữ ký điện tử

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng 30/5, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) sửa đổi.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết, một số ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng áp dụng như cá nhân, tổ chức nước ngoài, tổ chức, cá nhân có liên quan đến GDĐT. Nhưng theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan này đã đánh giá kỹ lưỡng về đối tượng áp dụng của dự thảo luật và chỉnh lý theo hướng luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến GDĐT.

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc lộ trình thực hiện để đảm bảo tính khả thi; có ý kiến đề nghị nên hạn chế mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các lĩnh vực đất đai, thừa kế, ly hôn, kết hôn, khai sinh… Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, ban soạn thảo đã chỉnh lý dự thảo luật theo hướng: chỉ quy định việc thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử, không quy định về nội dung, hình thức, điều kiện của giao dịch thuộc các lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Giao dịch trong lĩnh vực nào sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật chuyên ngành của lĩnh vực đó.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về GDĐT, có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động GDĐT; có ý kiến đề nghị làm rõ vai trò quản lý nhà nước về GDĐT của cơ quan thuộc Chính phủ, bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước về chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng… Chủ nhiệm Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội quy định nội dung “Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng và phát triển hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ theo quy định của pháp luật”.

Liên quan đến chữ ký điện tử, có ý kiến đề nghị cần làm rõ nội hàm của chữ ký số, chữ ký điện tử; đề nghị làm rõ các hình thức mã xác thực giao dịch qua tin nhắn điện tử (SMS), xác nhận mật khẩu dùng một lần (OTP) hay sinh trắc học có phải là chữ ký điện tử không; có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các biện pháp xác thực với vai trò như là chữ ký điện tử. Chủ nhiệm Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết, hiện nay các hình thức mã xác thực giao dịch qua SMS, OTP, Token OTP, sinh trắc học, định danh người dùng bằng phương thức điện tử (eKYC)… được sử dụng tương đối phổ biến trong GDĐT. Tuy nhiên, các hình thức này chỉ được coi là chữ ký điện tử khi kết hợp một cách logic với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận chủ thể ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của chủ thể đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký.

Các đại biểu dự họp Quốc hội sáng 30/5 Các đại biểu dự họp Quốc hội sáng 30/5

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã chỉnh lý nội dung giải thích từ ngữ về “chữ ký số”, “chữ ký điện tử”. Đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung quy định về các hình thức xác nhận khác bằng phương tiện điện tử mà không phải là chữ ký điện tử thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành, để phù hợp với thực tiễn triển khai.

Về ý kiến đề nghị bổ sung cơ sở pháp lý cho các biện pháp xác thực với vai trò như là chữ ký điện tử, dự thảo đã nêu nguyên tắc chung tiến hành GDĐT. Theo đó, các bên được "tự thỏa thuận về việc lựa chọn loại công nghệ, phương tiện điện tử, chữ ký điện tử để thực hiện GDĐT". Trên thực tế, tại các ngân hàng, khách hàng có thể sử dụng tài khoản giao dịch, mật khẩu, mã OTP… do ngân hàng cung cấp để thực hiện giao dịch. Đây là một hình thức xác nhận sự chấp thuận của khách hàng đối với nội dung thông điệp dữ liệu (nội dung giao dịch), tuy nhiên những hình thức này không phải là chữ ký điện tử.

Về GDĐT của cơ quan nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý các quy định cụ thể về các loại hình GDĐT, các hoạt động, trách nhiệm của cơ quan nhà nước và các quy định hỗ trợ nhằm thúc đẩy GDĐT.

Để đảm bảo tính khả thi, có ý kiến đề nghị quy định cụ thể trách nhiệm giám sát, quản lý hệ thống thông tin phục vụ GDĐT của các cơ quan nhà nước có liên quan, do đó dự thảo đã chỉnh lý nội dung về hệ thống thông tin phục vụ GDĐT…

Dự thảo luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 7 Chương, 54 Điều.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo