Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

Quang cảnh hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 13/7, Quận ủy quận Bình Tân tổ chức hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII mở rộng nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Dương Ngọc Hải. Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp chủ trì hội nghị.

Nỗ lực, quyết tâm thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu

Trong 6 tháng đầu năm 2023, quận Bình Tân đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh theo kế hoạch năm 2023 đề ra.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 20.604 tỷ đồng, đạt 89,59%; thu ngân sách Nhà nước đạt 1.996,2 tỷ đồng, đạt 55,45% so chỉ tiêu pháp lệnh. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 6,97%; các chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ đều tăng.

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt kết quả tích cực; công tác quản lý trật tự đô thị được tăng cường; các hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân; công tác chăm lo thực hiện các chế độ chính sách, an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; phạm pháp hình sự giảm so cùng kỳ…

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm, quận đã tập trung thực hiện, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận, chú trọng đổi mới nội dung và triển khai hiệu quả các giải pháp công tác tư tưởng, công tác phát triển tổ chức Đảng. Trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 155 đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và vận động nhân dân, các cấp ủy, tổ chức đảng có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, trách nhiệm, chủ động hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác nắm tình hình nhân dân, công nhân, người lao động, kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp điều hành tại hội nghị. Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp điều hành tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Dương Ngọc Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã nỗ lực, tích cực phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị Quận ủy quận Bình Tân chủ động đề ra các giải pháp trọng tâm, kế hoạch cụ thể và quyết tâm chính trị, tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ và phải hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đến cuối nhiệm kỳ; đồng thời, toàn hệ thống chính trị tập trung triển khai quyết liệt, đưa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM vào thực tiễn cuộc sống, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là nguồn nhân lực đáp ứng được nhiệm vụ trong thời gian tới, từng cán bộ phải nghiên cứu thật kỹ, thấm nhuần sâu sắc những yêu cầu đặt ra trong nghị quyết để hành động.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả thông báo kết luận chỉ đạo của Thường trực UBND TP tại buổi làm việc về kinh tế - xã hội và giải quyết các khó khăn, vướng mắc đầu năm 2023; kiên trì đeo bám kết quả xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Quận đối với TP trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận với Ban Thường vụ Thành ủy để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Nhất là tập trung các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công; đánh giá kỹ các dự án, phân loại theo nhóm để có thể đôn đốc thực hiện hiệu quả gắn với công tác đánh giá, xếp loại thi đua cán bộ lãnh đạo; phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố” giai đoạn 2023 - 2025, phát huy tính sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong việc đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn…

Đồng chí Dương Ngọc Hải phát biểu tại hội nghị. Đồng chí Dương Ngọc Hải phát biểu tại hội nghị.

Tiếp  tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Đối với công tác xây dựng đảng, đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị Quận ủy quận Bình Tân tiếp tục “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”; chú trọng giải pháp tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa theo phương châm “Lấy xây làm chính; lấy đẹp dẹp xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…; đồng thời, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và vai trò của nhân dân trong việc giám sát tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Có cơ chế nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ.

Ngoài ra, tập trung rà soát nhân sự, trước mắt là khẩn trương chuẩn bị nhân sự để bổ sung 1 phó chủ tịch cho 9/10 phường của quận có 50.000 dân trở lên theo Nghị quyết 98 và bổ sung biên chế cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách theo quy định tại Nghị quyết số 33 của Chính phủ; có kế hoạch quy hoạch, đào tạo, chuẩn bị phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ Quận, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo