Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức thực hiện công tác tư tưởng linh hoạt, hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm và đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. (Ảnh: Việt Phan)

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 1/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2022).

Đến dự có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng -Văn hóa Thành ủy; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM; Phan Xuân Biên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; các đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy qua các thời kỳ; đại diện các Ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy; đại diện các sở, ngành của TP;…

Đồng chí Lê Hồng Sơn phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Việt Phan) Đồng chí Lê Hồng Sơn phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Việt Phan)

Không ngừng trau dồi lý tưởng, son sắt niềm tin

Phát biểu tại lễ họp mặt, đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, trong chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác tuyên giáo của Đảng bộ TPHCM trải qua các thời kỳ cách mạng đã có những đóng góp quan trọng, luôn xứng đáng là lực lượng xung kích trên trận địa tư tưởng văn hóa của Đảng ta. Đội ngũ tuyên giáo TP luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, mang lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân trong mọi tình huống, nhất là lúc thử thách khốc liệt, hiểm nghèo. Qua quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TP, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo luôn bám sát thực tiễn, phát hiện, ủng hộ, tuyên truyền cho “cái mới mà hay”, tạo phong trào học tập và làm cho cái mới, cái hay trở thành xu hướng chủ đạo. Tối ưu hóa phương thức công tác tư tưởng bằng tính chiến đấu, thuyết phục, gắn lý luận với đạo đức, tình cảm; “xây và chống” luôn xoắn quyện trong mọi nhiệm vụ của công tác tư tưởng ở TPHCM, vì mục tiêu cuối cùng là lợi ích của Nhân dân và ổn định xã hội. 

Đồng chí Phạm Phương Thảo phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Việt Phan) Đồng chí Phạm Phương Thảo phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Việt Phan)

Đồng chí Lê Hồng Sơn cho rằng, trong tình hình hiện nay, thuận lợi có nhiều, song thách thức cũng không ít và ngày càng phức tạp, nhiều diễn biến khó lường. Trước những thách thức hiện nay, để luôn xứng đáng với vị trí, vai trò của công tác tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng, ngành tuyên giáo TP phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức thực hiện công tác tư tưởng linh hoạt, sát hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề toàn khóa của Trung ương và chủ đề năm 2022 của TP. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong tham mưu các cấp ủy, hiện thực hóa việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng các giải pháp đồng bộ, có sức lan tỏa và tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Tập trung hơn nữa các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ TP trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TP.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thảo phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Việt Phan) Đồng chí Trần Thị Thanh Thảo phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Việt Phan)

Đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, cần đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện và đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phải tiếp tục tham mưu các giải pháp tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy trí tuệ, sự đóng góp của các giới các ngành, của toàn thể đồng bào TP cho sự phát triển nhanh, bền vững của TP và tăng cường hội nhập quốc tế, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp chung của cả nước.

“Đội ngũ cán bộ tuyên giáo TP sẽ không ngừng trau dồi lý tưởng, son sắt niềm tin; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao năng lực công tác và chất lượng tham mưu; chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp, tăng tính chiến đấu và thuyết phục, năng lực dự báo và giải quyết tình hình, bảo đảm phương châm ngành tuyên giáo phải “đi trước mở đường, đi cùng phát triển và đi sau tổng kết”; củng cố đội ngũ binh chủng tuyên giáo từ báo chí, tuyên truyền, phát huy đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên trách từ Thành phố đến cơ sở… thật sự là hạt nhân lan tỏa sức mạnh hệ thống tuyên giáo, có thể đảm đương và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, thách thức với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất”. - Đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Phương Thảo và đồng chí Đặng Mạnh Trung trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. (Ảnh: Việt Phan) Đồng chí Phạm Phương Thảo và đồng chí Đặng Mạnh Trung trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. (Ảnh: Việt Phan)

Đòi hỏi độ nhanh nhạy, sự sắc bén

Tại chương trình, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy Phạm Phương Thảo bày tỏ niềm tự hào vì được làm công tác Tuyên giáo tại TPHCM, nơi các thời kỳ nối tiếp, truyền thống của ngành luôn được phát huy. Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo đã đoàn kết, gắn bó, nỗ lực phấn đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ở cương vị nào đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo cũng cố gắng phấn đấu, không nề hà, không tính hơn thiệt.

Đồng chí Phan Xuân Biên và đồng chí Lê Hồng Sơn trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. (Ảnh: Việt Phan) Đồng chí Phan Xuân Biên và đồng chí Lê Hồng Sơn trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. (Ảnh: Việt Phan)

Theo đồng chí Phạm Phương Thảo, công tác Tuyên giáo đòi hỏi độ nhanh nhạy, sự sắc bén, nhất là trong thời đại bùng nổ về công nghệ thông tin; đòi hỏi sự sâu sắc chặt chẽ, lý luận phải sắc sảo, chặt chẽ, tin cậy, có sức thuyết phục. Trong tình hình hiện nay, để làm tốt tốt công tác tuyên giáo, cùng với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phải tăng cường đối thoại trực tiếp nhiều hơn nữa, lắng nghe các tầng lớp nhân dân; phải tăng cường thăm dò dư luận xã hội. Đồng thời, phối hợp với các “binh chủng” chặt chẽ hơn nữa; phát huy những điển hình năng động, sáng tạo, tổng kết thực tiễn, đề xuất những có chế chính sách phù hợp.

Đồng chí Thân Thị Thư và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Đức Hải trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. (Ảnh: Việt Phan) Đồng chí Thân Thị Thư và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Đức Hải trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. (Ảnh: Việt Phan)

Gửi gắm đến những cán bộ trẻ làm công tác Tuyên giáo, đồng chí Phạm Phương Thảo chia sẻ, lực lượng này cần “nạp” thông tin nhiều hơn, kiến thức nhiều hơn, kiến thức mới cần có sự tích lũy liên tục. Đồng thời, dành thời gian gặp gỡ, lắng nghe các chuyên gia, nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân. Rèn luyện đạo đức, phẩm chất; rèn kỹ năng, không chỉ là công nghệ thông tin, ngoại ngữ mà cần rèn kỹ năng nghe, nói, viết, thu thập thông tin. Cùng với kỹ năng, sự chân thành, chân thực sẽ có tính thuyết phục rất lớn. “Mình nói những điều mình tin, thấy mới, thấy hay, có cảm xúc, truyền tải những hiểu biết có tính chắt lọc làm cho lời nói của mình đến người nghe bằng sự rung cảm, bằng tất cả trái tim, tấm lòng của mình, như vậy sẽ mang tính thuyết phục.” – Đồng chí Phạm Phương Thảo nhấn mạnh.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình. (Ảnh: Việt Phan) Một tiết mục văn nghệ tại chương trình. (Ảnh: Việt Phan)

Đại diện thế hệ trẻ cán bộ tuyên giáo TP, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4 Trần Thị Thanh Thảo bày tỏ niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. “Bản thân nhận thấy trong thời gian tới cần phải nỗ lực, ra sức phấn đấu, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị; tâm huyết với công việc; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực cập nhật những kiến thức mới, tiếp cận các công nghệ mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cán bộ tuyên giáo phải nói được, làm được, nói phải đi đôi với làm, viết và nói “phải đúng, phải trúng và phải thuyết phục”, nhạy bén nắm bắt cái mới và sáng tạo ra các giải pháp mới cho công tác tuyên giáo phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị”. – đồng chí Trần Thị Thanh Thảo chia sẻ.

Dịp này, 78 đồng chí cán bộ Tuyên giáo TPHCM đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” của Ban Tuyên giáo Trung ương.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo