Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Khối Ngân hàng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, báo cáo tại Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 18/12,  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Ngân hàng tại TPHCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho 132 cán bộ chủ chốt là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo thuộc 69 cơ sở đảng trực thuộc và Ban Thường vụ Đoàn Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM báo cáo các nội dung chủ yếu của 3 chuyên đề trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần XI, gồm: Chuyên đề về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh; Chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị TP và Chuyên đề về 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển Thành phố.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lệnh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Ngân hàng tại TPHCM đã quán triệt các chỉ đạo của Thành ủy TPHCM về công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tại các cơ sở, trong đó tập trung vào mục đích, yêu cầu của việc học tập, quán triệt; thời gian, nội dung, thành phần và hình thức tổ chức học tập, quán triệt; và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả học tập, quán triệt.

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận về các nhiệm vụ của khối Ngân hàng tại khu vực TPHCM trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến đã nêu 6 nhóm giải pháp chính mà khối Ngân hàng tại TPHCM cần tập trung trong thời gian tới, gồm: Ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng hoạt động, gắn với cơ cấu lại các tổ chức tín dụng theo hướng nâng cao năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh; Chủ động tham gia vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; Thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ địa phương; Công tác xây dựng Đảng; Tham gia vào các chương trình, đề án của TP theo định hướng và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Toàn Thắng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo