Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Kho bạc Nhà nước Quận 3 tổ chức hội nghị khách hàng năm 2023

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/12, Kho bạc Nhà nước Quận 3 (KBNN Quận 3) phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 3 tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2023.

Hội nghị nhằm giúp cho đơn vị sử dụng ngân sách, các đơn vị giao dịch với KBNN Quận 3 nắm rõ hơn, thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước; các quy định về công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc cũng như trách nhiệm pháp lý của các đơn vị, Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý tài chính ngân sách, hướng dẫn các đơn vị về việc xác định và phân phối kết quả tài chính trong năm và quy định cụ thể về mục đích sử dụng các quỹ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP; hướng dẫn và lưu ý về công tác chuyển nguồn số dư dự toán năm 2023 sang năm 2024, hướng dẫn lập dự toán, quyết toán và một số nội dung về lập Báo cáo tài chính nhà nước, một số vấn đề lưu ý trong công tác giao dịch vào thời điểm cuối năm 2023, thảo luận và giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho đơn vị.

Đến tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thi Ánh Tuyết, Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính TPHCM; Nguyễn Quang Nam Thắng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 3; Lê Hữu Sơn Tùng, Chánh Văn phòng UBND Quận 3… cùng hơn 230 đại biểu là thủ trưởng và kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của các đơn vị giao dịch tại KBNN Quận 3.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thị Thu Tâm, Giám đốc KBNN Quận 3 nêu rõ mục đích tổ chức Hội nghị, nhấn mạnh “việc triển khai Chiến lược phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 theo Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng Kho bạc số với mục tiêu "3 không": Không khách hàng, không chứng từ, không tiền mặt. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong thời gian tới, KBNN Quận 3 mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp, đồng hành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị với các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn Quận 3 và mong rằng năm trong năm 2024, KBNN Quận 3 sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự đánh giá hài lòng của các đơn vị dành cho đội ngũ CBCC KBNN Quận 3”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến hướng dẫn về việc xác định và phân phối kết quả tài chính trong năm và quy định cụ thể về mục đích sử dụng các quỹ của đơn vị sự nghiệp công theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP; hướng dẫn công tác chuyển nguồn số dư dự toán năm 2023 sang năm 2024 từ đại diện KBNN Quận 3 và hướng dẫn lập dự toán, quyết toán và một số nội dung về lập Báo cáo tài chính nhà nước từ đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 3. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất một số khó khăn vướng mắc tại các đơn vị. Tất cả các ý kiến đã được Lãnh đạo KBNN Quận 3, Lãnh đạo Phòng Ngân sách Sở Tài chính và Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 3 giải đáp, hướng dẫn.

Hồng Gấm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo