Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn Quân khu 7 trong bối cảnh mới

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 5/10, Học viện Chính trị phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức tọa đàm, trao đổi những nội dung về “Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn Quân khu 7 trong bối cảnh mới”.

Dự và chủ trì buổi tọa đàm có Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị, Chủ nhiệm đề tài; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Cùng dự buổi tọa đàm có các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài của Học viện Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan, các ngành chức năng Quân khu 7.

Phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị nhấn mạnh, trong thời gian qua, với vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, LLVT Quân khu 7 đã giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại, góp phần giữ vững ổn định để phát triển kinh tế trên địa bàn. Nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của LLVT Quân khu 7, trong quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài cấp Quốc gia “Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở Việt Nam trong bối cảnh mới”, Ban đề tài xác định nghiên cứu, khảo sát thực tiễn kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn Quân khu 7 là một hướng nghiên cứu quan trọng.

Các tham luận tại buổi tọa đàm đã tập trung làm rõ các nội dung: Về lý luận kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn Quân khu 7; Một số vấn đề mang tính thực tiễn trong việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại, những kết quả đạt được của Quân khu trong tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Những yếu tố tác động trực tiếp đến địa bàn Quân khu và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong bối cảnh mới; Những đề xuất, phân tích làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn Quân khu 7 trong thời gian tới.

Ban Đề tài đánh giá các ý kiến tham luận đã làm rõ hơn những vấn đề cơ bản về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7. Đây là những tư liệu, tài liệu cần thiết, minh chứng cụ thể, sinh động giúp cho Ban đề tài hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu trong thời gian tới.

Thế Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo