Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Huyện Nhà Bè: Có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân phát biểu kết luận tại buổi giám sát

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 16/5, đoàn giám sát HĐND TPHCM do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính về cải cách tổ chức bộ máy hành chính và cải cách chế độ công vụ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 - 2025 tại UBND huyện Nhà Bè.

Tham gia đoàn giám sát HĐND TP còn có các đồng chí: Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM; Lê Minh Đức, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP; Trương Lê Mỹ Ngọc, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP; Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP… Tiếp đoàn,  lãnh đạo huyện Nhà Bè có các đồng chí: Triệu Đỗ Hồng Phước, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện...

Theo báo cáo của huyện Nhà Bè, thực hiện Chương trình cải cách hành chính về cải cách tổ chức bộ máy hành chính và cải cách chế độ công vụ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 - 2025, trong đó có thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, UBND huyện Nhà Bè đã triển khai, tổ chức thực hiện theo quy định. Đồng thời HĐND huyện cũng đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ- HĐND về kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định 108 của Chính phủ. Đến thời điểm hiện nay, số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện là 22/24 người, đảm bảo theo đúng quy định.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, TP về rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, trong năm 2022, Phòng Nội vụ huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện trình UBND huyện quyết định giải thể Trường Bồi dưỡng giáo dục; tổ chức lại Trung tâm Văn hóa huyện, Trung tâm thể dục thể thao huyện và Đài Truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Nhà Bè. Hiện nay, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát, đánh giá và đề xuất sắp xếp các trường một cấp học thành trường nhiều cấp học theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết 11 của HĐND TPHCM về thành lập, chia tách, sắp xếp, đổi tên khu phố, ấp theo quy định của Trung ương, đến nay, UBND huyện đã hoàn thành việc công bố Nghị quyết tại các xã, thị trấn. Theo đó, trước khi sắp xếp, huyện 30 khu phố, ấp, sau khi sắp xếp có 141 khu phố, ấp. Hiện nay, các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp tham mưu UBND huyện thực hiện các công việc sau khi công bố Nghị quyết số 11 cho đến khi tổ chức bầu Trưởng khu phố, ấp theo quy định của pháp luật…

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân đề nghị lãnh đạo UBND huyện và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Nhà Bè cần quan tâm nhiều hơn công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cải cách chế độ công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế, giáo dục huyện cần quan tâm đề xuất TP bổ sung nhân sự đầy đủ, đáp ứng tốt nhu cầu nhiệm vụ tại huyện. Bên cạnh đó, huyện cần có chế độ đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực cho ngành giáo dục.

Về những khó khăn sau khi sắp xếp khu phố, ấp, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân đề nghị Sở Nội vụ TP ghi nhận những kiến nghị của huyện; trong đó có khó khăn về trụ sở sinh hoạt, đoàn giám sát đã ghi nhận và sẽ đề xuất TP có hướng giải quyết, tạo điều kiện cho các ấp, khu phố đi vào hoạt động hiệu quả trong thời gian tới. Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân cũng đề nghị huyện Nhà Bè cần rà soát và có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp phòng, chuẩn bị tốt nguồn cán bộ quy hoạch trong thời gian tới…

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo