Thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2024

Hơn 1,4 triệu đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn cảnh điểm cầu TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đến dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 16.240 điểm cầu tại ban, bộ, ngành, các đơn vị Trung ương và địa phương trên toàn quốc, với hơn 1,44 triệu đại biểu tham dự học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết.

Tham dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM;… Ngoài ra, số điểm cầu, phòng zoom các cấp là 1.065 điểm với hơn 53.600 đại biểu tham dự.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng cán bộ, đảng viên trong thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị diễn ra 1,5 ngày, các đại biểu nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động học tập Nghị quyết.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM

Theo kế hoạch, trong ngày 4/12, các đại biểu được nghe 4 chuyên đề. Cụ thể, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề 2: “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: “Chiến lươc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề:  “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo