Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Hội thảo về biến đổi khí hậu và những vấn đề pháp lý đặt ra

Hội thảo trực tiếp tại điểm cần chính Trường ĐH Luật TPHCM, kết hợp trực tuyến

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 15/12, Trường ĐH Luật TPHCM đã tổ chức Hội thảo “Biến đổi khí hậu và những vấn đề pháp lý đặt ra”, với sự tham dự của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, những người làm công tác thực tiễn và quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là vấn đề toàn cầu, là thách thức nghiêm trọng đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. Ngân hàng Thế giới (WB) đã cảnh báo rằng, nếu không giảm thiểu phát thải và bắt đầu thích ứng BĐKH ngay bây giờ, thế giới sẽ có thêm khoảng 100 triệu người sống trong nghèo khó và có tới 133 triệu người di cư vì BĐKH vào năm 2030 ở châu Phi, Nam Á và Mỹ Latin. Do vậy, mục tiêu mà WB hướng tới là chuyển đổi cơ sở hạ tầng để thích nghi, đầu tư vào nông nghiệp thích ứng thông minh với khí hậu, quản lý nước bền vững và lưới an sinh xã hội đáp ứng, cũng như thiết lập mạng lưới phản ứng sớm để đối phó với các tác động do BĐKH gây ra.

Các ý kiến tại Hội thảo cho biết, ở Việt Nam, BĐKH có những diễn biến nhanh, phức tạp, có tác động mạnh đến môi trường, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh nguồn nước, an ninh sinh thái, an ninh lương thực, là nguy cơ hiện hữu đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Là một quốc gia đang phát triển và chịu nhiều ảnh hưởng của BĐKH, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia vào các thỏa thuận, cam kết của khu vực và quốc tế về bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH, như Công ước Khung 1992 về BĐKH, Nghị định thư Kyoto 1997, Hiệp định Paris 2015, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA), đồng thời tăng cường thực thi trách nhiệm của mình trong việc nội luật hóa đầy đủ các cam kết này.

Các nội dung về BĐKH cũng đã được đưa vào các văn kiện quan trọng của Đảng, thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam trong ứng phó với BĐKH. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã dành một chương riêng quy định về ứng phó với BĐKH.

Mặc dù vậy, tác động của BĐKH vẫn làm cho vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường, suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam ngày càng phức tạp, khó lường, đòi hỏi cần phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn, chống BĐKH, từ đó tạo ra tác dụng kép cho nền kinh tế và phục vụ hiệu quả cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Các chuyên gia cho rằng việc ứng phó với BĐKH của Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay Các chuyên gia cho rằng việc ứng phó với BĐKH của Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Lê Thị Thúy Hương – Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường ĐH Luật TPHCM, đã đề cập nhu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý về BĐKH để tạo ra tác dụng kép cho nền kinh tế và phục vụ hiệu quả cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Theo TS. Phạm Văn Võ, Phó Trưởng khoa Luật Thương mại, việc ứng phó với BĐKH của Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa sống còn và một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay là đánh giá diễn biến khí hậu, xây dựng các kịch bản, đặc biệt là nước biển dâng đánh giá tác động của BĐKH đến các lĩnh vực, các ngành và các địa phương. Về thực trạng các quy định ở vấn đề này, Việt Nam vẫn còn một số hạn chế trong công tác triển khai đánh giá giám sát BĐKH. Bên cạnh đó, các quy định về thích ứng khí hậu biến đổi còn rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật, thiếu tính hệ thống, thiếu cụ thể chưa được thi hành trên thực tế. Việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về BĐKH ở Việt Nam là vô cùng cần thiết.

Tại Hội thảo, các chuyên gia cũng bày tỏ mối quan tâm đến vấn đề xây dựng nền kinh tế tuần hoàn nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Các ý kiến cho rằng hầu hết các quy định của pháp luật đã quy định tương đối cụ thể để hướng tới khai thác, sử dụng, tiết kiệm và hiệu quả các tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu chất thải vào môi trường. Tuy nhiên, để các quy định được thực hiện có hiệu quả trên thực tế thì cần có những quy định cụ thể, chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước…

Anh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo