Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại 2.260 điểm cầu trên cả nước

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị 272, TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 3/2, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên trung ương tháng 1/2021. Hội nghị được diễn ra tại 2.260 điểm cầu trên cả nước. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII…

Các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hội trường TPHCM Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hội trường TPHCM

Đối với công tác nhân sự, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, uy tín để gánh vác trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Đại  hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp được thể hiện ở trên 3 phương diện. Đó là quá trình chuẩn bị mọi mặt để tổ chức đại hội. Thứ 2 là sự thành công của tác nhân sự được thực hiện kỹ lưỡng, nhiều mặt, chặt chẽ, dân chủ khách quan, dân chủ, công tâm để bầu được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có tâm, có tầm gánh vác trọng trách công việc đất nước bước sang giai đoạn mới. Thành công thứ 3 là ở công tác tổ chức Đại hội, trong đó có công tác hậu cần, an ninh... 

Tại hội nghị báo cáo viên tháng 1/2021, bên cạnh nghe báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu cũng được nghe nhiều nội dung quan trọng khác…

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo