Thứ Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023

Hội Cựu chiến binh Cụm 1: Tập trung công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

Cựu chiến binh Cụm thi đua 1 tiến hành ký kết thi đua năm 2023

(Thanhuytphcm.vn) -  Ngày 16/2, Hội Cựu chiến binh Cụm thi đua 1 (gồm các đơn vị: Hội CCB TP Thủ Đức, Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận Tân Bình) tổ chức hội nghị ký kết thi đua năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; Nguyễn Kim Đức, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1.

Tại hội nghị, đã thông qua chương trình công tác trọng tâm năm 2023 gồm 6 nội dung: quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng và cấp ủy các cấp; chính sách và pháp luật của Nhà nước; động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường hăng hái tham gia lao động sản xuất, làm kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ hội viên; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo để giúp đỡ các đối tượng chính sách, gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; tích cực, gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của cả nước và thành phố; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp đã ký kết ở các cấp, nhất là phối hợp Đoàn Thanh niên về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; phối hợp vận động, tập hợp thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào sinh hoạt Câu lạc bộ quân nhân; thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII, XIII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, Nghị quyết Đại hội Hội CCB TPHCM, Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2027…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Đồng chí lưu ý các đơn vị cần tập trung  công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt hơn nữa Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giúp đỡ các đối tượng chính sách, hộ nghèo…

Tại hội nghị, Hội CCB Cụm thi đua 1 đã tiến hành ký kết thi đua năm 2023.

Ngọc Tiến


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo