Thứ Tư, ngày 29 tháng 11 năm 2023

Giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự TP tăng cường thực hiện hiệu quả Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự TP; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị thành viên trong công tác phối hợp thực hiện hoạt động thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là trong công tác phối hợp tổ chức thi hành các vụ án lớn, phức tạp.

UBND TPHCM giao các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng, chỉ đạo thực hiện phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xác minh, ngăn chặn và khắc phục vi phạm.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác kê khai của người có nghĩa vụ kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và tăng cường các biện pháp kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm phục vụ tốt công tác phòng, chống tham nhũng.

Mặt khác, phối hợp với các cơ quan hoạt động tư pháp trên địa bàn TP trong công tác giải quyết, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; đánh giá các khó khăn, vướng mắc, tồn tài, hạn chế trong quá trình thực hiện và thống nhất đưa ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản, tạo nguồn lực tổng hợp cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản bị thất thoát.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát các quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc đơn vị mình phụ trách, kịp thời phát hiện những quy định không còn phù hợp với tình hình thực tiễn để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn; đảm bảo xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm, phạm vi mối quan hệ phối hợp (đặc biệt là phối hợp trong trao đổi thông tin, chia sẻ cơ sở dữ liệu). Đồng thời, chủ động phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong các quy định của pháp luật, các quy định về trình tự, thủ tục, quy trình thực hiện công tác quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Ngoài ra, phối hợp công tác với các cơ quan hoạt động tư pháp trên địa bàn TP về giải quyết, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đảm bảo tạo nguồn lực tổng hợp cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản bị thất thoát.

Công an TP trong quá trình điều tra các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, cần điều tra, xác minh làm rõ tài sản và giá trị tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt; kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, đảm bảo khả năng thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, cũng như góp phần hỗ trợ quá trình thi hành án hiệu quả (như ban hành Lệnh kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản...).

Đồng thời, làm rõ những nguyên nhân và điều kiện của tội phạm, đặc biệt làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước của các Sở, ban, ngành hoặc sơ hở, thiếu sót trong các quy định của pháp luật bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo