Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh TPHCM

Trung tâm điều hành đô thị thông minh TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh TPHCM.

Theo đó, dự án do Sở Thông tin và Truyền thông TP làm chủ dự án. Tổ chức tài trợ là cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA). Cơ quan chủ quản là UBND TP. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài là UBND TP.

Dự án có mục đích nhằm hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá việc đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành độ thị thông minh TPHCM một cách toàn diện về mô hình thiết kế, các giải pháp kỹ thuật, quy trình vận hành, dự toán chi phí đầu tư và vận hành, đánh giá tác động môi trường, kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh,...

Về mục tiêu dài hạn, xây dựng mô hình kiến trúc tổng thể cho đô thị thông minh và Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP, đề xuất thiết kế kỹ thuật, phương án vận hành và phương án tài chính, đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Dựa trên kết quả đề xuất của đơn vị tư vấn, TP có thể lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập dự án và triển khai xây dựng Trung tâm, hỗ trợ quá trình điều hành của các cơ quan nhà nước, đồng thời phục vụ tốt hơn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tại TPHCM. Trung tâm điều hành đô thị thông minh được xây dựng với vai trò là hạt nhân của đô thị thông minh, là nơi tổng hợp, quản lý, khai thác, lưu trữ và bảo mật tất cả các nguồn thông tin, dữ liệu hằng ngày của TP, kết nối đến cơ sở dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực, qua đó giúp lãnh đạo TP có các thông tin, dữ liệu phục vụ điều hành, xử lý các tình huống, quy hoạch và định hướng phát triển của TP.

Trung tâm được trang bị tương thích với các trang thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại, có khả năng nâng cấp, mở rộng trong tương lai và kết nối với các hệ thống chỉ huy, điều hành, cơ sở dữ liệu dùng chung, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý điều hành và xử lý mọi tình huống, rủi ro trong tất cả các lĩnh vực của TPHCM.

Về mục tiêu ngắn hạn, đánh giá tổng thể về hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin, các hệ thống và hạ tầng kỹ thuật phục vụ chỉ huy điều hành của TP, đồng thời đề xuất mô hình, thiết kế kỹ thuật, nguyên tắc vận hành, mô hình tổ chức khuyến nghị cho việc xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Mặt khác, đơn vị tư vấn sẽ đánh giá và ước tính chi phí vòng đời của việc xây dựng và vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh, đánh giá các tác động về kinh tế xã hội cho việc hình thành trung tâm, từ đó triển khai để hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn đã đặt ra.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo