Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Duy trì, nâng chất việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 14/6, tiếp tục Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI (mở rộng), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã có báo cáo kết quả tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ,…

Hơn 2.900 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Báo cáo kết quả tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, qua kết quả tổng hợp ý kiến phát biểu tại 10 tổ thảo luận, hầu hết các đại biểu đánh giá cao các nội dung trình tại Hội nghị. Các ý kiến phát biểu của đại biểu thiết thực, bám sát định hướng thảo luận đối với từng nội dung, đề án trình Hội nghị. Trong đó, có 137 đồng chí phát biểu, với 154 lượt phát biểu, 500 ý kiến. Trong đó, đại biểu quan tâm thảo luận và có nhiều ý kiến phát biểu tập trung vào các vấn đề: Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; Đề án phát triển Hệ thống đường sắt đô thị TP nhằm cụ thể hóa mục tiêu theo Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Các đại biểu cho rằng đây là những nội dung quan trọng, trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt đối với quá trình phát triển của TP theo định hướng lâu dài, toàn diện, đem lại chất lượng sống cao cho người dân TP theo đúng tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra.

Bên cạnh đó, vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng được các đại biểu quan tâm, thảo luận đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu, nội dung phục vụ công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII trong thời gian tới. 

Thường trực Thành ủy điều hành hội nghị Thường trực Thành ủy điều hành hội nghị

Về các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, nhiều ý kiến đề nghị TP đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm; nhất là các công trình phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân như hiến đất mở rộng hẻm nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong nhân dân.

Về việc này, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 21 lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm. TP đã ban hành các Kế hoạch: phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát động phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt chào mừng 50 năm; triển khai các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp TP; tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TPHCM sau ngày đất nước thống nhất; thành lập Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm; tổ chức họp nghe báo cáo định kỳ, chỉ đạo các công tác, kiểm tra, đôn đốc khẩn trương hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm.

Về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, các đại biểu đánh giá tại một số đơn vị, địa phương việc duy trì, đầu tư hoạt động của không gian chưa thường xuyên, nội dung trùng lắp, chưa đa dạng… Các đại biểu đề nghị cần duy trì, nâng chất việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu; quan tâm công tác tuyên truyền với nhiều ngôn ngữ khác nhau để lan tỏa đến bạn bè quốc tế…

Về nội dung này, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; duy trì, nâng chất việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu trong đời sống xã hội, dần trở thành chuẩn mực trong nếp sống, nếp nghĩ của người dân.

Hiện nay, toàn TP có 2.908 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Các tổ chức tôn giáo, cộng đồng các dân tộc đang tiếp tục tích cực hưởng ứng, xây dựng không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ. Bên cạnh đó, đoàn khảo sát theo Kế hoạch 346 của Ban Thường vụ Thành ủy đang tiến hành khảo sát các thiết chế văn hóa cơ sở gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại 12 xã, phường, thị trấn; qua đó làm cơ sở để đánh giá toàn diện kết quả xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đang theo dõi 11 vụ án, 15 vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực

Về công tác thông tin tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Hồ Hải khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc tiếp thu và sẽ thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng TP cung cấp thông tin cho báo chí bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của báo chí, nhất là những vấn đề dư luận quan tâm; nâng cao chất lượng chỉ đạo, định hướng hoạt động thông tin tuyên truyền trên báo chí; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; qua đó kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức, kịp thời giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất, đồng thuận và tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải báo cáo tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Hồ Hải báo cáo tại hội nghị

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP. Hiện nay, Ban Chỉ đạo đang theo dõi 11 vụ án, 15 vụ việc, trong đó có 6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí kịp thời tuyên truyền các quy định, thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được dư luận quan tâm.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 116 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn TP; yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ công tác tư tưởng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc xử lý cán bộ sai phạm, trong đó có cán bộ cấp cao thời gian qua; qua đó kịp thời định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương, quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.

Long Hồ - Nguyễn Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo