Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020

Đưa đối ngoại đa phương thành một nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Các đại biểu tham dự hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 8/8, Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 32 – CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao năng lực hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới” và Chỉ thị 25 – CT/TW của Ban Bí thư “về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”. Đến dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Phan Nguyễn Như Khuê, Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày các nội dung Chỉ thị số 32 – CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao năng lực hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới” và Chỉ thị 25 – CT/TW của Ban Bí thư “về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”.

Một trong những nội dung được đề cập tại hội nghị là các thông tin về Chỉ thị 25 – CT/TW của Ban Bí thư được xác định: Đối ngoại đa phương là một bộ phận quan trọng của đối ngoại Việt Nam. Đứng trước yêu cầu trong tình hình mới, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TW về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày các nội dung tại hội nghị. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày các nội dung tại hội nghị.

Đây là văn bản chỉ đạo đầu tiên của Đảng ta về công tác đối ngoại đa phương của đất nước, đưa đối ngoại đa phương thành một nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Mục tiêu cho công tác đối ngoại đa phương của nước ta thời gian tới là “nỗ lực vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt hoặc hòa giải tại các diễn đàn, tổ chức đa phương có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước”, phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể của nước ta. Chỉ thị 25 đã đề ra 6 quan điểm chỉ đạo chính và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại đa phương trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, xã hội, môi trường, giáo dục - đào tạo. Đặc trưng nổi bật của đối ngoại đa phương Việt Nam là luôn có sự kết hợp khéo léo và đồng bộ giữa ngoại giao Nhà nước, trong đó có Quốc hội, với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhân dân.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo