Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024

Đồng chí Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Thành ủy TPHCM vừa có Quyết định về thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo quyết định của Thành ủy TPHCM, Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ xây dựng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XII trình Ban Thường vụ Thành ủy và trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP thông qua; xây dựng kế hoạch và triển khai việc giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XII trình Ban Thường vụ Thành ủy; xây dựng báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII.

Tiểu ban Nhân sự có Tổ giúp việc do Trưởng Tiểu ban đề xuất và Thường trực Thành ủy TPHCM quyết định. Tiểu ban Nhân sự được tiếp nhận các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc trình Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo triển khai thực hiện; được làm việc với các cấp, các ngành về những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XII.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng đã có quyết định về thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 4 đồng chí. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Thành ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, làm Tổ trưởng.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Tiểu ban xây dựng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XII trình Ban Thường vụ Thành ủy và trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP thông qua; giúp Tiểu ban xây dựng kế hoạch và triển khai việc giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XII trình Ban Thường vụ Thành ủy; giúp Tiểu ban xây dựng báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo