Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Đề xuất tăng số lượng cá nhân tiêu biểu, các chuyên gia, nhà khoa học tham gia Mặt trận trung ương

Các đồng chí đại diện cơ quan chủ trì hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 12/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Hội thảo là cơ sở quan trọng để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 để trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, việc đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam có vai trò quan trọng trong đổi mới phương thức và chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam; đồng thời, góp phần quan trọng trong tổ chức và hoạt động của hệ thống mặt trận các cấp. MTTQ Việt Nam luôn quan tâm đến đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cách mạng mới của đất nước, giải quyết đúng đắn mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, khắc phục triệt để căn bệnh “xa dân”, dân chủ hình thức, hành chính hóa hoạt động, công chức hóa cán bộ, tăng cường hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và kiểm soát quyền lực.

PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X dự kiến tăng lên 10%. Nêu ý kiến tại hội thảo, ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, cần đặc biệt quan tâm xây dựng cơ cấu, tiêu chuẩn, chọn cử các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các chuyên gia, nhà khoa học và hoạt động thực tiễn tham gia mặt trận Trung ương. Ông Lê Truyền đề nghị, nếu như số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X dự kiến tăng lên 10% thì số tăng thêm này chủ yếu sẽ là các cá nhân tiêu biểu.

Các ý kiến tại hội thảo cũng cho rằng, cần ưu tiên tăng cho nhóm các nhân sĩ trí thức tiêu biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, người có nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tiễn có liên quan nhiều đến tổ chức và công tác mặt trận. Nên mời một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước đã hoặc sắp nghỉ hưu có tâm huyết và am hiểu chính sách mặt trận, công tác mặt trận.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, MTTQ Việt Nam đóng vai trò quan trọng và được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, bởi vậy, MTTQ Việt Nam phải đổi mới sao cho phù hợp với tình hình thực tế và xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân trao gửi. Việc bổ sung các cụ, các vị, các đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải đảm bảo cơ cấu, thành phần để mỗi người khi được hiệp thương cử đều cảm thấy được công bằng, bình đẳng và có những đóng góp tích cực cho hoạt động của mặt trận.

Kết luận hội thảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng khẳng định, ban tổ chức hội thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu, báo cáo Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản để tiếp tục tham mưu về công tác dân vận của Đảng, đưa nội dung này vào việc xây dựng Đề án nhân sự của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X. Đồng thời, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy về củng cố, xây dựng MTTQ Việt Nam, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo