Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng và phát triển TP Thủ Đức

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/1, Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ chế, chính sách phát triển TP Thủ Đức”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức.

Tại Hội thảo, các ý kiến đã làm sáng tỏ hơn về cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, lý thuyết và kinh nghiệm của các quốc gia trong xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư. Các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá cơ hội và thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển TP Thủ Đức thuộc TPHCM. Các ý kiến thống nhất, TP Thủ Đức được thành lập là một bước phát triển mới để thực hiện đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng chính quyền đô thị. Cùng với đó là tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của chính quyền địa phương, về việc phát huy mọi nguồn lực để phát triển, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. Việc thành lập TP Thủ Đức nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước và sự đồng thuận cao trong nhân dân, đó là tiền đề hết sức quan trọng, thuận lợi để thực hiện thành công mô hình chính quyền đô thị chưa từng có ở Việt Nam - mô hình “TP thuộc TP”.

Trong phần thảo luận, các ý kiến đã đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả xây dựng và phát triển TP Thủ Đức. Một số ý kiến cho rằng, cần đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND TP Thủ Đức; đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho TP. Bên cạnh đó, chính quyền TP Thủ Đức cần tập trung nhận diện thực trạng, tiềm năng, lợi thế cũng như các cơ hội liên kết để phát triển 3 trụ cột Công nghệ cao, Công nghiệp và Nông nghiệp đô thị theo hướng liên kết vùng nhằm thúc đẩy phát triển năng lực cạnh tranh và gia tăng sức hấp dẫn của TP Thủ Đức và cả khu vực.

Một trong những giải pháp khác là tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất cơ quan Trung ương các cơ chế, chính sách đặc thù đối với TPHCM nói chung và TP Thủ Đức nói riêng; mạnh dạn đề xuất TP Thủ Đức là nơi thí điểm các chính sách mới. Cùng với đó là gắn tiến trình xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn, hiện đại với xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, cải cách hành chính, triệt để ứng dụng thành tựu công nghệ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chủ động đẩy mạnh số hóa dữ liệu thông tin, phần mềm quản lý nhằm xây dựng chính quyền số, chính phủ điện tử. Đối với vấn đề nhân lực, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố tiên quyết để xây dựng và vận hành hiệu quả mọi công việc, nhiệm vụ của TP Thủ Đức. Đồng thời có sự học hỏi và vận dụng hài hòa, hợp lý những kinh nghiệm, mô hình TP trong TP, đô thị thông minh hiệu quả từ một số quốc gia trên thế giới, chú trọng đến tính đặc thù và phát triển bền vững dựa trên điều kiện tự nhiên, văn hóa, lịch sử, truyền thống và con người của TP Thủ Đức trong quá trình kiến tạo và vận hành mô hình TP mới chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP, cho biết, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận và biên tập đưa vào Kỷ yếu 27 bài tham luận của các tác giả là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Nhìn chung, nội dung các bài tham luận và các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội thảo đã bám sát vào những nội dung chủ yếu được Ban Tổ chức gợi ý, rất đa dạng, phong phú, bổ ích, thiết thực, gợi mở những vấn đề vừa mang tính thực tiễn vừa mang tính lý luận, giúp chúng ta có cơ sở để nhận thức, đổi mới tư duy về cơ chế, chính sách đặc thù trong việc xây dựng và phát triển TP Thủ Đức – TPHCM trong thời gian tới.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo