Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi nhiệm vụ công vụ

Quang cảnh buổi giám sát

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 12/6, đoàn giám sát của HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Trưởng đoàn giám sát làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chương trình cải cách hành chính về cải cách tổ chức bộ máy hành chính và cải cách chế độ công vụ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 - 2025.

Tham gia cùng đoàn giám sát có đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn giám sát. Tiếp đoàn giám sát có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cùng lãnh đạo các sở, ngành TP.

Đã có những chuyển biến, cải thiện rõ rệt

Báo cáo tại giám sát, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Võ Ngọc Quốc Thuận cho biết, thời gian qua, TP đã chủ động triển khai việc sắp xếp các cơ quan, đơn vị theo quy định; thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM, nhằm thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn TP; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị theo quy định; tham mưu các quyết định phân cấp, ủy quyền để tạo sự chủ động, rút ngắn thời gian thực hiện cho các cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn quản lý.

Cũng theo đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, thời gian qua, công tác cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn TP đã có những chuyển biến, cải thiện rõ rệt; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng cao, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu quả và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Về xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp khu phố, ấp theo quy định của Trung ương, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận cho biết, sau sắp xếp TP có 4.861 khu phố, ấp (gồm 3.654 khu phố và 1.207 ấp). Số khu phố, ấp đạt chuẩn quy mô số hộ gia đình theo quy định là 4.823/4.861 đạt tỷ lệ 99,69%. Chế độ, chính sách liên quan đến khu phố, ấp gồm mức khoán quỹ phụ cấp, phụ cấp của các chức danh khu phố, ấp căn cứ theo quy mô số hộ dân, số lượng không quá 5 người; điều chỉnh số lượng, mức hỗ trợ hàng tháng người trực tiếp tham gia hoạt động khu phố, ấp không quá số lượng 4 người đối với khu phố, ấp, mức hỗ trợ bằng 0,3 lần mức lương cơ sở.

Tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù

Trong thời gian tới, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận cho biết, TPHCM tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội. Đồng thời, hoàn thành thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị theo quy định; Rà soát, ban hành đề án phân cấp, ủy quyền một số chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND TP, Chủ tịch UBND TP cho các cơ quan chuyên môn, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức.

Giám đốc Sở Nội vụ TP Võ Ngọc Quốc Thuận báo cáo tại buổi giám sát Giám đốc Sở Nội vụ TP Võ Ngọc Quốc Thuận báo cáo tại buổi giám sát

Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách chế độ công vụ, công chức; xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện nội dung Đề án xây dựng nền công vụ TPHCM hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024 - 2030…

Cũng tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Võ Ngọc Quốc Thuận kiến nghị Chính phủ sớm xem xét ban hành Nghị định thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TP; đề xuất Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội về xây dựng Luật đô thị đặc biệt; trong đó, có quy định đô thị đặc biệt cho TPHCM; sớm thông qua Đề án thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện; Đề án thí điểm tổ chức lại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc UBND quận, huyện thành Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện để TP có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với Trung ương, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận kiến nghị bộ, ngành Trung ương có hướng dẫn thống nhất về mô hình tổ chức bộ máy hoạt động của đơn vị Công báo cấp tỉnh để thống nhất tổ chức thực hiện; rà soát và xác định các Quỹ là các tổ chức tài chính nhà nước như Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ Phòng chống thiên tai… có phải là ĐVSN công vụ hay không để hướng dẫn mô hình hoạt động cho phù hợp với quy định. Đồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể thực hiện việc chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, thành lập Hội đồng quản lý đối với ĐVSN công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư;…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo