Thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng

Các đại biểu tham dự hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 13/12, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam. Đến dự có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng. Về phía lãnh đạo TPHCM tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, công nghệ thông tin ở Việt Nam đã có giai đoạn phát triển với những thành tích ấn tượng, đã trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật đóng góp ngày càng to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm đến sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ. Nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng đối với công tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, khẳng định vị thế, vai trò của công nghệ thông tin trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Tuy nhiên, đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng nhìn nhận, thực tiễn trong những năm qua cho thấy, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống chính trị nói chung, trong các cơ quan Đảng nói riêng còn không ít khó khăn, hạn chế. Cụ thể, công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai ở nhiều nơi còn chưa được thường xuyên quan tâm đúng mức. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ quản trị, vận hành những hệ thống hiện đại, phức tạp còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu. . .

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin và truyền thông thống nhất trong các cơ quan Đảng; hoàn thành các nội dung công việc đã được xác định trong Chương trình 260 do Ban Bí thư ban hành…

Để triển khai nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng đạt được kết quả theo yêu cầu đề ra, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị sau Hội nghị, các ban, cơ quan Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng phải chủ động, nhanh chóng, tập trung thực hiện tốt việc quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng. Các địa phương bố trí đủ kinh phí để thực hiện các nội dung đã xác định trong kế hoạch triển khai Chương trình 260. Cùng với đó là nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Trong quá trình tổ chức ứng dụng, triển khai công nghệ thông tin tại cơ quan, địa phương, đơn vị, các cấp ủy Đảng cần chú trọng, quan tâm việc đánh giá, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện, đề xuất giải đáp;…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo các chuyên đề: Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác tin học hóa hoạt động của cơ quan Đảng và giải pháp thực hiện; Vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của các ban, cơ quan Đảng hiện nay - một số khuyến nghị; Chia sẻ kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở địa phương; Tác động của mạng xã hội đối với cơ quan Đảng, Nhà nước và ứng xử của cán bộ, đảng viên trên mạng xã hội;…

S. Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo