Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành GDĐT TPHCM

Hình minh họa

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.

Với mục tiêu, tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ, chi tiết và có hiệu quả các nội dung của Chương trình CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index) của TPHCM, giai đoạn 2021 - 2025 đã ban hành. Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác CCHC năm 2023 gắn với Chủ đề năm của TP: “Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và hoàn thiện môi trường đầu tư” và phù hợp với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Sở GDĐT TP.

Sở GDĐT TP đã đề ra các chỉ tiêu như: Phấn đấu Chỉ số CCHC của Sở Giáo dục và Đào tạo (PAR Index) năm 2023 cao hơn so với năm 2022; Thực hiện kiểm tra, khảo sát CCHC định kỳ tối thiểu 40% các cơ quan, đơn vị. Kiểm tra đột xuất tối thiểu 10% cơ quan, đơn vị trực thuộc. Phấn đấu tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) đúng hạn từ 98% trở lên trong từng lĩnh vực, riêng lĩnh vực xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỷ lệ đạt 95% trở lên; Công khai và cập nhật kịp thời tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn/trễ hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của đơn vị; Không có hồ sơ TTHC giải quyết trễ hạn; Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ công tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM năm 2023 đạt 95% trở lên; Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính đạt 95% trở lên. 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT được tiếp nhận, xử lý, trả lời và công khai kết quả trả lời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, thực hiện ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết TTHC; 100% đơn vị giáo dục trực thuộc ứng dụng thanh toán điện tử trong cung ứng dịch vụ; Xây dựng môi trường làm việc điện tử; 100% cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC áp dụng chữ ký số trong giải quyết hồ sơ TTHC; 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc theo đúng quy định của UBND TP tại Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2011; Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, xây dựng được 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và triển khai các TTHC sang ISO điện tử.

Để đạt chỉ tiêu đề ra, Sở GDĐT TP đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và truyền thông về CCHC; Công tác cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo