Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Đơn vị bầu cử số: 04)


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo