Thứ Hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024

Đảng ủy Khối Ngân hàng quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 7/10, Đảng ủy Khối Ngân hàng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII cho gần 120 đồng chí là cấp ủy viên và ban chấp hành đoàn thanh niên của các cơ sở trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Tô Đại Phong, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, báo cáo các nội dung chủ yếu của 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, gồm Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; và Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở nội dung được quán triệt, cấp ủy các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình để lựa chọn, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhằm góp phần nhanh chóng đưa các nội dung đã được nghiên cứu, học tập đi vào cuộc sống.

* Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Ngân hàng đã tổ chức hội nghị tập huấn một số kỹ năng cơ bản về lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng cho khoảng 80 đồng chí là cấp ủy viên của các cơ sở để góp phần nâng cao chất lượng của công tác này trong thời gian tới.

Toàn Thắng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo