Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động thanh tra và nâng cao chất lượng kết luận thanh tra

Đồng chí Lê Văn Chiến phát biểu chỉ đạo hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 21/6, UBND Quận 4 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự có đồng chí Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND Quận 4.

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Quận 4 đã xây dựng kế hoạch công tác và chủ động triển khai các Đoàn thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022. Nội dung thanh tra đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm và tình hình thực tế. Trong quá trình triển khai công tác thanh tra, kiểm tra luôn đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định và tiến độ kế hoạch đề ra; tăng cường giám sát, không để phát sinh vi phạm, tiêu cực trong hoạt động thanh tra. Đến nay, Quận 4 đã triển khai 2/5 cuộc thanh tra.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Quận 4 đã thực hiện tiếp 143 lượt công dân; tiếp nhận 158 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Kết quả, quận đã xử lý 158/158 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Thanh tra Quận 4 cũng đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, việc phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị và 13 phường trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của công tác thanh tra đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời, đề nghị Thanh tra Quận 4 tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được phê duyệt; tăng cường khảo sát, đánh giá tình hình, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân để tham mưu xây dựng kế hoạch tranh tra sát với tình hình thực tế; quan tâm thực hiện tốt các Đoàn thanh tra đột xuất theo hướng trọng tâm, thực chất, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động thanh tra và nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đạt được các mục đích đề ra qua hoạt động thanh tra.

Các đơn vị trình bày khó khăn trong công tác tiếp công dân tại địa phương. Các đơn vị trình bày khó khăn trong công tác tiếp công dân tại địa phương.

Đồng chí Lê Văn Chiến cũng lưu ý, Thanh tra quận cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về tiếp công dân; tăng cường công tác hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị phân loại tiếp nhận, quy trình, thủ tục, giải quyết công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch. Đồng chí đề nghị tiếp tục bám sát, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung vào các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng như: quản lý, sử dụng tài chính; quy hoạch và quản lý quy hoạch; quản lý đất đai, trật tự xây dựng; các dự án đầu tư, xây dựng; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm…

Nguyên Tam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo