Thứ Năm, ngày 2 tháng 12 năm 2021

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của TPHCM chậm do những vấn đề phát sinh

Quang cảnh cuộc họp

(Thanhuytphcm.vn) - TPHCM đã triển khai rất sớm các quy định liên quan tới sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa của 40/40 DN có 100% vốn nhà nước trực thuộc, ban hành quyết định cổ phần hóa và lựa chọn thời điểm xác định giá trị cho 37/40 DN, chọn tư vấn xác định giá trị DN và lập phương án cổ phần hóa cho 37/40 DN.

Đánh giá trên được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển DN tại cuộc họp với lãnh đạo UBND TPHCM và lãnh đạo các bộ, ngành về đẩy nhanh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TPHCM, ngày 17/10.

Năm 2018, cả nước có 64 DNNN phải cổ phần hóa thì riêng TPHCM phải cổ phần hóa 39 DNNN. Tuy nhiên tới nay, Thành phố chưa triển khai cổ phần hóa được DNNN nào, ảnh hưởng tới tiến độ cổ phần hóa của cả nước. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, Thành phố đã triển khai xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới DNNN trực thuộc trong thời gian dài. Ban cán sự Đảng UBND TPHCM đã nhiều lần trình Thường trực Thành ủy các phương án sắp xếp, đổi mới DNNN tới năm 2020 nhưng đến nay, phương án này chưa chính thức ban hành, dẫn đến việc chậm phê duyệt phương án cơ cấu lại DNNN và không thực hiện được lộ trình cổ phần hóa 39 DN trong năm 2018 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, việc chậm trễ trong cổ phần hóa là do quá trình thực hiện phát sinh nhiều vấn đề mới, cần được nghiên cứu. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dẫn chứng, như vai trò của DNNN trong thực hiện các mục tiêu phát triển (4 ngành công nghiệp trọng yếu Hóa dược-  Cao su, Cơ khí chế tạo, Chế biến tinh nông sản, Điện tử - Công nghệ thông tin và 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu: Thương mại, Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học công nghệ, Bất động sản, Giáo dục và Y tế), bảo đảm an sinh xã hội của Thành phố, bảo đảm lợi ích không làm thất thoát tài sản nhà nước, xử lý các khoản đầu tư liên doanh nước ngoài góp vốn bằng quyền sử dụng đất, xác định giá trị tài sản ở vị trí trung tâm Thành phố.

TPHCM đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh tiến độ cổ phần hóa và lộ trình thoái vốn giai đoạn 2018 - 2020 cũng như sau năm 2020. Thay vì phải cổ phần hóa 39 DNNN trong năm 2018, Thành phố sẽ cổ phần hóa 32 DNNN trong năm 2019 và cổ phần hóa 7 DNNN vào năm 2020. Sau năm 2020 sẽ thoái vốn tại các DN theo đúng tỷ lệ quy định tại Quyết định số 58 và Công văn 991 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, do phát sinh những vấn đề mới cả về quy định của pháp luật và nhất là trong tổ chức thực hiện nên kết quả đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn của Thành phố nhìn chung còn rất chậm so với cả nước. Theo Phó Thủ tướng, cần thực hiện nhất quán chủ trương cơ cấu lại DNNN theo Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII là giảm mạnh số lượng DNNN, chỉ tập trung hoạt động trong các lĩnh vực; lĩnh vực quốc phòng - an ninh và những lĩnh vực tư nhân không làm; đẩy mạnh thoái vốn nhà nước ở những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cần có cổ phần chi phối, kể cả các doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả.

Đồng tình với kiến nghị của TPHCM cần rà soát điều chỉnh kế hoạch, tiến độ cổ phần hóa của địa phương giai đoạn 2018 - 2020 để bảo đảm tính khả thi, nhưng Phó Thủ tướng yêu cầu UBND, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển của Thành phố cần chỉ đạo quyết liệt hơn, tập trung cổ phần hóa một số DNNN đủ điều kiện và đã rõ về chủ trương để rút ra bài học trong xác định giá trị DN, sắp xếp lại đất đai để triển khai các DNNN khác trong giai đoạn 2018 - 2020.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND TPHCM sớm trình Thành uỷ phê duyệt để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp cổ phần hóa DNNN của TP tới 2020 để tổ chức thực hiện theo tinh thần khẩn trương, theo quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích cao nhất cho nhà nước. Làm tốt việc xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, phê duyệt phương án sử dụng đất trước khi cổ phần hóa. UBND TP theo thẩm quyền chỉ đạo, xây dựng và phê duyệt phương án cơ cấu lại các tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc Thành phố.

Trong tháng 11/2018, UBND Thành phố rà soát, cơ cấu lại các đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết số 19 của Trung ương Đảng; rà soát các đơn vị đủ tiêu chuẩn theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để chuyển đơn vị sự nghiệp côn lập thành công ty cổ phần, bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, sở, ngành và các quận, huyện.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị UBND Thành phố khẩn trương xây dựng đề án cơ cấu lại Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM (đơn vị 100% vốn nhà nước theo Quyết định số 58 của Thủ tướng); phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Đề án mô hình cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu của riêng Thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo