Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022

Chú trọng việc đổi mới nội dung, cải tiến quy trình kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 26/5, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ TP quán triệt những điểm mới cốt lõi, điểm mới trong các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, kịp thời về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Các quy định, hướng dẫn này đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung và quy định mới nhiều nội dung phát sinh trong thực tiễn và một số nội dung đi sâu vào chi tiết đã được Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn cụ thể. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, ngay sau khi Trung ương ban hành các văn bản này, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhanh chóng chỉ đạo phổ biến ngay văn bản đến cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ TP. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Thành ủy phổ biến, quán triệt, tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu, kỹ và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo tại hội nghị Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo tại hội nghị

Đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ TP, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu, phải dành thời gian nghiên cứu để nắm vững, đầy đủ quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Trong đó, coi trọng công tác nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, tổ chức kinh tế... Tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, kết luận thanh tra, kết quả giám sát của cấp có thẩm quyền.

Một trong những nội dung khác là tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, xây dựng mới các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, khả thi, gắn với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đúng với quy định của Đảng và phù hợp với tình hình thực tế. Chú trọng việc đổi mới nội dung, cải tiến quy trình kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và giám sát của Nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghi Các đại biểu tham dự hội nghi

Cùng với đó là thường xuyên, chủ động rà soát, nắm bắt, phát hiện các nội dung, các vấn đề, các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, việc thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy... Qua đó, kịp thời tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định và đề xuất giải pháp hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin những điểm mới cốt lõi, điểm mới trong các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Trong đó có Quy định 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn 02-HD/TW của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định 37; Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng;…

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo