Thứ Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023

Chủ động rà soát, phân tích chất lượng quần chúng, tạo nguồn phát triển đảng viên sát thực tế

Bí thư Chi bộ Chi bộ Khu phố 1 Đinh Thị Hướng chủ trì cuộc họp Chi bộ

(Thanhuytphcm.vn) - Chi bộ khu phố 1, phường 15, quận Bình Thạnh có 67 đảng viên (trong đó, có 20 đảng viên được miễn và tạm miễn sinh hoạt). Địa bàn khu phố về hành chánh có 23 tổ dân phố - mặt trận; dân số thường trú và tạm trú hơn 5.000 người.

Trong sinh hoạt đảng, Chi bộ luôn xác định công tác quản lý đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng. Việc quản lý chặt chẽ đảng viên thể hiện trên 3 vấn đề chính: tư tưởng chính trị, ý thức chấp hành chế độ sinh hoạt và điều kiện, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ của đảng viên, phát hiện những khó khăn, biểu hiện lệch lạc để uốn nắn kịp thời, hướng dẫn cụ thể cho đảng viên thực hiện những điều đảng viên không được làm và Quy định về xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm; phẩm chất đạo đức trong lối sống, mối quan hệ với nhân dân dân trên địa bàn; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao… Để thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, Chi bộ đã tích cực, chủ động đề nghị các đảng viên thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt, miễn sinh hoạt đảng đối với đảng viên đã bán nhà về cư trú, sinh hoạt tại nơi ở mới; các đảng viên đi làm ăn xa… đúng quy trình, quy định, theo hướng dẫn của Trung ương.

Từ cách làm trên, Chi bộ đã hạn chế được tình trạng đảng viên nhà ở một nơi, sinh hoạt một nơi khác, dẫn đến khó phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng theo Qui định 1043-QĐ/TU ngày 21/9/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong sinh hoạt chi bộ, ngay từ đầu năm, mỗi tổ nhóm, mỗi đảng viên đều được phân công nhiệm vụ. Cụ thể như tổ đảng viên theo dõi thực hiện vệ sinh môi trường theo Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch”; về tình hình dư luận trong nhân dân; theo dõi, cập nhật thông tin chính thống, các luật, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; tình hình đời sống nhân dân; tham gia các tổ nhóm đoàn thể, hội quần chúng; công tác giảm nghèo, trật tự mỹ quan đường phố, khu phố; phản ánh thông tin, thời sự…

Trong hoạt động, Chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; nội dung sinh hoạt luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Chi bộ thường xuyên nhắc nhở, tuyên dương đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Trong nêu gương cần thực hiện những nội dung cụ thể như: gương về phẩm chất chính trị, về đạo đức, lối sống, về giữ gìn đoàn kết trong chi bộ, trong tổ dân phố, khu phố, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, trong đời sống, công việc để thu hút, tập hợp nhân dân thực hiện làm theo.

Trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, Chi bộ xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới, cấp ủy chi bộ luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống lịch sử của Đảng, của dân tộc trong đội ngũ quần chúng ưu tú tại các cuộc họp khu phố, tổ dân phố - mặt trận. Cấp ủy chi bộ nhận thức: muốn có nguồn phát triển đảng viên, phải làm cho quần chúng nhận thức đúng động cơ phấn đấu vào Đảng; các đoàn thể phải tổ chức được nhiều phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua để quần chúng tham gia, tích cực phát hiện nhân tố mới, gương điển hình, người tốt việc tốt, quần chúng ưu tú, để có hướng bồi dưỡng, đưa vào danh sách cảm tình Đảng và giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Hiện nay, chi bộ khu phố có thuận lợi là có cán bộ, nhân viên cơ quan UBND phường về sinh hoạt tại chi bộ khu phố, chính vì vậy, nguồn phát triển đảng viên có rộng hơn. Cùng với công tác quản lý đảng viên chặt chẽ, quy trình theo dõi, mở rộng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, năm 2022, Chi bộ Khu phố 1 đã kết nạp đủ chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới. Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”.

Về định hướng tạo nguồn phát triển đảng viên, đồng chí Bí thư Chi bộ Khu phố 1 Đinh Thị Hướng cho biết: Trong năm 2023, cấp ủy Chi bộ quyết tâm phấn đấu tạo nguồn và kết nạp đảng viên đủ chỉ tiêu của Đảng ủy phường giao; chủ động rà soát, phân tích chất lượng quần chúng; đồng thời, xây dựng kế hoạch tạo nguồn sát với tình hình thực tế của địa bàn dân cư; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ dân phố - mặt trận, xem đó là một trong những giải pháp phát hiện nhân tố mới, quần chúng ưu tú; coi trọng về chất lượng, chặt chẽ về nguyên tắc, không chạy theo số lượng, qua đó, góp phần làm tăng thêm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.             

Hoài Nguyễn


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo