Thứ Hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022

Chính phủ đồng ý kết quả rà soát đánh giá khu vực dự kiến thành lập TP Thủ Đức theo tiêu chí đô thị loại I

Sa bàn quy hoạch TP Thủ Đức trong tương lai

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa đồng ý kết quả rà soát đánh giá khu vực dự kiến thành lập TP Thủ Đức theo tiêu chí đô thị loại I trực thuộc TPHCM như đề nghị của Bộ Xây dựng.

Đồng thời giao UBND TPHCM hoàn thiện Đề án thành lập TP Thủ Đức trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

Sau khi thành lập TP Thủ Đức, UBND TPHCM sớm tổ chức lập, trình phê duyệt Quy hoạch chung TP Thủ Đức đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với nhiệm vụ Quy hoạch TPHCM và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM; lập Đề án đề nghị công nhận TP Thủ Đức là đô thị loại I trực thuộc TPHCM trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Trước đó, UBND TPHCM có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ về việc công nhận kết quả rà soát, đánh giá khu vực dự kiến thành lập TP Thủ Đức, TPHCM theo tiêu chí đô thị loại I.

Theo UBND TPHCM, trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển của khu vực dự kiến thành lập TP Thủ Đức và phương pháp tính điểm quy định tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, đánh giá tổng cộng số điểm cho 5 tiêu chí là 87,18/100 điểm.

Cụ thể, vị trí chức năng, vai trò cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế, xã hội đạt 20/20 điểm; quy mô dân số đạt 6,69/8 điểm; mật độ dân số đạt 5,98/6 điểm; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6/6 điểm; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị đạt 48,51/60 điểm. Đối chiếu với các quy định hiện hành, khu vực dự kiến lập TP Thủ Đức đảm bảo đạt tiêu chí đô thị loại I.

Tiếp đó, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 4/11, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND TPHCM hoàn thiện Đề án thành lập TP Thủ Đức trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Đình Lý

 

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo