Thứ Tư, ngày 29 tháng 11 năm 2023

Cần Giờ: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tế

Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm phát biểu chỉ đạo

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 24/8 Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trần Văn Nho, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trương Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trần Hoàng Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Huỳnh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

37/38 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất

Trong những năm qua, việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngành Giáo dục huyện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền…, nên đã đạt được những kết quả nổi bật như: Mạng lưới trường, lớp phát triển đều khắp; cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị dạy học được cải thiện và từng bước được đầu tư, phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; giữ vững và nâng cao hiệu quả công tác phổ cập giáo dục; chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được duy trì, củng cố và ngày càng nâng lên; kết quả chống mù chữ, phổ cập giáo dục các cấp được giữ vững.

Bên cạnh đó, các cấp ngành còn quan tâm chỉ đạo thực hiện việc dạy và học cho học sinh khuyết tật. Hiện, toàn huyện có 156 em học sinh khuyết tật học hòa nhập ở 15 trường tiểu học và 4 trường trung học cơ sở; Trường Chuyên biệt Cần Thạnh tổ chức dạy cho 48 em học sinh khuyết tật, trong đó có 37/48 học lớp 1, 2, 3 và 11/48 trẻ nhóm Can thiệp sớm và hỗ trợ. Các chế độ chính sách cho công tác này được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời và vận động các tổ chức xã hội, các cá nhân giúp đỡ cho trẻ khuyết tật, chăm lo trang thiết bị, đồ dùng học tập và chăm lo đời sống cho trẻ khuyết tật.

Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm trao giấy khen đến tập thể Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm trao giấy khen đến tập thể

Đã triển khai Chương trình đột phá xây dựng 100% trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và 70% trường đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2015 – 2020: kết quả có 37/38 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và 27/38 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 71,05%.

Triển khai mô hình giáo viên người nước ngoài tham gia giảng dạy tiếng Anh: Kết quả có 135 nhóm lớp (54 lớp mầm non, 68 lớp tiểu học và 13 lớp trung học cơ sở) và 3.551 học sinh tham gia; đồng thời phối hợp tổ chức ôn tập cho học sinh tham gia dự thi các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, đến nay có tổng cộng có 4.343/10.000 lượt học sinh có chứng chỉ tiếng Anh chuẩn quốc tế, đạt tỷ lệ 43.43%, tăng 42.19% so với năm 2013.

Đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận giáo dục

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các ngành học, cấp học được kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ, cơ bản đáp ứng nhu cầu quản lý, giảng dạy ở các cấp học và công tác xã hội hóa giáo dục đạt được những tiến bộ nhất định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học, thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên tin học để phục việc dạy tin học cho học sinh theo chuẩn quốc tế…

Hằng năm, huyện triển khai thực hiện tốt việc phát động “Tuần lễ học tập suốt đời”; đồng thời chỉ đạo các ngành, đoàn thể huyện tổ chức các lớp tại Trung tâm Học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác để người dân tham gia học tập, tìm hiểu pháp luật, cập nhật kiến thức, kỹ năng, công nghệ sản xuất.

Đồng chí Trương Thanh Triều trao giấy khen đến cá nhân Đồng chí Trương Thanh Triều trao giấy khen đến cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị; biểu dương thành tích đạt được của các cấp ủy, các ngành, các cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho công tác giáo dục, đào tạo. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt và tập trung thực hiện tốt, có hiệu quả Nghị quyết số 29 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục, đào tạo; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; sự phối hợp của các ban, ngành trong sự phát triển giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tế; cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, được đào tạo đúng chuyên ngành; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên; chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho nhà giáo; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách chung và đặc thù tại huyện Cần Giờ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh; bảo đảm tất cả học sinh thuộc diện gia đình nghèo, cận nghèo, diện chính sách theo quy định có điều kiện đến trường; tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật thụ hưởng thành quả giáo dục tốt nhất, tăng cường giáo dục kỹ năng hòa nhập của trẻ bị khuyết tật; đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận giáo dục.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao Giấy khen cho 23 tập thể và 29 cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục của Đảng.

Hồ Quốc Hùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo