Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Cần Giờ: Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân biết về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở

Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân trao khen thưởng đến các tập thể đạt thành tích xuất sắc

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 9/11, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và 5 năm thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 10 năm thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn huyện.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; Cao Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Huỳnh Văn Tiệp, Trưởng Phòng Tư pháp huyện...

Qua 10 năm triển khai, thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện đã có những tác động tích cực đến đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện, vững chắc cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nền nếp, thống nhất và hoạt động có hiệu quả. Tất cả các ấp, khu phố trên địa bàn huyện đều thành lập tổ hòa giải. Công tác thống kê, báo cáo thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định theo đó toàn huyện đã thực hiện 427 vụ việc hòa giải, trong đó có 385 vụ việc hòa giải thành (đạt tỷ lệ 90,16%). Đội ngũ hòa giải viên, tập huấn viên thường xuyên được trang bị kiến thức, tài liệu tập huấn góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Các cơ quan, đơn vị cũng đã quan tâm, nâng cao vị trí, vai trò của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, là một trong những nội dung của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Hiệu quả của công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật.

5 năm thực hiện phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo đầy đủ, kịp thời, bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và nhu cầu thực tiễn của người dân trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị cũng đã quan tâm, nâng cao vị trí, vai trò của công tác phổ biến giáo dục pháp luật... Kết quả, toàn huyện đã tổ chức 5 đợt thi đua cao điểm, 3 ngày hội với quy mô cấp huyện, 320 cuộc tuyên truyền cấp cơ sở, thu hút hơn 23.725 lượt người tham dự và cấp phát 48.000 tài liệu tuyên truyền nội dung, tinh thần của Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trong công tác thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân biết về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở; chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên, thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục và đảm bảo số lượng, hồ sơ đúng quy định; tiếp tục vận động, thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, thẩm phán nghỉ hưu, người đã từng công tác trong lĩnh vực pháp luật, đủ tiêu chuẩn và đang sinh sống tại địa bàn tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở...

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 13 tập thể có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 10 năm thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam; 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Minh Châu

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo