Thứ Hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024

Cần Giờ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng cho thế hệ trẻ

Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm trao Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 13/10 Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử của Đảng”.

Các đồng chí: Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Huỳnh Anh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham dự hội nghị.

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Cần Giờ luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20.

Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và tái bản  được 2 ấn phẩm lịch sử. Trong đó, bổ sung, tái bản quyển “Lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng, phát triển của Đảng bộ và Nhân dân huyện Cần Giờ” đến năm 2020 và biên soạn quyển “Tiểu sử Bà Mẹ Việt Nam anh hùng huyện Cần Giờ” (2015 - 2020). Trước đó, cấp huyện cũng đã hoàn thành công tác biên soạn đến năm 2010, cấp xã, thị trấn cũng hoàn thành biên soạn đến năm 2005. Công tác số hóa lịch sử Đảng bộ và tiểu sử Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cũng đã hoàn thành và chờ duyệt để đưa lên internet.

Các sách lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống khi xuất bản đã đáp ứng được yêu cầu, bảo đảm chất lượng, đầy đủ thông tin; bảo đảm tính đảng, tính khoa học, phản ánh chân thực, khách quan quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và phát triển của các đảng bộ, ngành qua các thời kỳ lịch sử, đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn; là tài liệu quan trọng góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào của quê hương Cần Giờ, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Huỳnh Anh Tuấn trao Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Đồng chí Huỳnh Anh Tuấn trao Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử trong nhà trường được quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tọa đàm, hội thi; tuyên truyền thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, kể chuyện truyền thống; trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, nhân dịp kỷ niệm các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày truyền thống; tổ chức các chuyến đi về nguồn, tham quan địa chỉ đỏ...; đưa vào giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, các lớp sơ cấp lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng khác tại Trung tâm Chính trị huyện….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm đánh giá cao vai trò của các cấp ủy đảng, bộ phận giúp việc của các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị; đặc biệt là Ban Tuyên giáo Huyện ủy, với vai trò cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động, tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện một cách nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cần quán triệt sâu sắc và tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục chỉ đạo triển khai, quán triệt, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng trong tình hình mới…

Dịp này Huyện ủy đã trao giấy khen cho 11 tập thể và 5 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Hồ Quốc Hùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo